Xin ý kiến tiếng anh là gì

  -  

Xin ý kiến cấp trên, bao gồm ý kiến kiểm duyệt và phản hồi đều rất quan trọng trong công việc. Bài học tiếng anh giao tiếp văn phòng sau đây sẽ hướng dẫn bạn một số mẫu câu dùng khi muốn xin ý kiến cấp trên:

*

NHỮNG MẪU CÂU XIN Ý KIẾN CẤP TRÊN

* Nếu bạn đang làm một dự án và bạn muốn cấp trên của bạn xem qua nó trước khi đệ trình, bạn có thể hỏi bằng nhiều câu khác nhau:– I have just completed the assignment. Did you want to review it? (Tôi vừa hoàn thành việc được giao. Ông có muốn xem qua nó không?)– Can I ask for your quick check? Tôi có thể xin ông kiểm tra nhanh được không ạ?* Nếu bạn mới làm việc, hỏi về phản hồi từ cấp trên là rất quan trọng.


Bạn đang xem: Xin ý kiến tiếng anh là gì


Xem thêm: Đồng Tiền Ảo First Coin Là Gì ? Firstcoin Là Gì Và Một Số Đặc Điểm Nổi Bật


Xem thêm: Tenda Là Gì - Có Những Tính Năng Gì


Bạn có thể hỏi ý kiến của họ sau khi hoàn thành một dự án hay một phần việc được giao nào đó. Có nhiều công ty sẽ có những buổi gặp mặt trực tiếp 1:1 giữa cấp trên và nhân viên, đôi khi sẽ tốt hơn cả nếu bạn là người chủ động đặt lịch cho những buổi gặp mặt ấy.
– Can we set up a time to discuss my progress so far? (Chúng ta có thề sắp xếp thời gian để thảo luận về sự tiến triển của tôi cho đến giờ không?)– I was wondering if we can meet to discuss how I am doing. (Tôi tự hỏi nếu chúng ta có thể gặp mặt để đánh giá về những công việc tôi đã làm.)

* Xin ý kiến phản hồi về sự thể hiện cá nhân:Can I get some feedback on my performance? Tôi có thể xin phản hồi về sự thể hiện (trong công việc) của tôi được không?Where do you think I need to improve? Ông nghĩ tôi cần cải thiện ở điểm nào?)What areas do you think I should work on? Ông nghĩ tôi nên làm việc trong lĩnh vực nào?

* Xin ý kiến phản hồi về sản phẩm (dự án, báo cáo…):– Did you finish reviewing my project I completed? Ông đã xem qua xong về dự án tôi vừa hoàn thành chưa?– This was my first project, and I wanted to know how I did so I can improve in the next projects. Đây là dự án đầu tiên của tôi, tôi muốn biết đánh giá về việc tôi đã làm để tôi có thể cải thiện hơn trong những dự án tiếp theo.– Where do you think I could have done better? Ông nghĩ có chỗ nào tôi có thể làm tốt hơn?– Is there any areas that I could have done better? Ông nghĩ có lĩnh vực nào tôi có thể làm tốt hơn?– What should I do better for next time? Tôi nên làm gì để tốt hơn trong lần tới?– What areas did I do well, and what areas did I do poorly? Lĩnh vực nào tôi làm tốt, lĩnh vực nào tôi làm tệ?

Trong tieng anh giao tiep van phong, giao tiếp với cấp trên cũng quan trọng không kém giao tiếp với đồng nghiệp. Đối vơi cấp trên, bạn nên dùng những mẫu câu lịch sự như “Can…?”, “Could…?”, “Should I…?”, “I was wondering…?”Bài viết có nội dung liên quan: