Wing là gì

  -  
the flat part of the toàn thân that a bird, insect, or bat uses for flying, or one of the flat, horizontal structures that stiông xã out from the side of an aircraft & tư vấn it when it is flying:


Bạn đang xem: Wing là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự donghotantheky.vn.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


a group within a political tiệc nhỏ or organization whose beliefs are in some way different from those of the main group:
a part of a large building that sticks out from the main part, often having been added at a later date:
The west wing of the house is still lived in by Lord and Lady Carlton, while the rest of the house is open lớn the public.
(in various team games, such as football & hockey) either of the two sides of the sports field, or a player whose position is at either of the two sides of the field:
one of the movable, usually long và flat, parts on either side of the body of a bird, insect, or bat that it uses for flying, or one of the long, flat, horizontal structures that stick out on either side of an aircraft:
a group within a political các buổi party or organization whose beliefs are in some way different from those of the main group:
*

*Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Các Tế Bào Nhu Mô Là Gì ? Nhu Mô Phổi Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn donghotantheky.vn English donghotantheky.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Những Chuyên Gia Đánh Giá Sàn Exness 2021, Những Chuyên Gia Đánh Giá Sàn Exness Như Thế Nào

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message