WILL HAVE TO LÀ GÌ

  -  

Cấu trúc Have to khá là phổ cập nó luôn luôn được dùng trong các câu tiếp xúc, với nghĩa là phải làm điều nào đấy. Have sầu to lớn với Must nghĩa nó tương tự nhau tuy nhiên trong vô số ngôi trường thích hợp have sầu to lớn và must lại sở hữu giải pháp áp dụng không giống nhau. Have sầu to chỉ mang ý nghĩa chất vừa bắt buộc, còn must mang tính chất chất buộc phải, cần làm cho gì đấy.

Bạn đang xem: Will have to là gì


*
*
*
*
*
Phân biệt cấu trúc have sầu lớn với must

Ví dụ:

Ihave tobrush my teeth three times a day. (Tôi phải tấn công răng ba lần một ngày)Imusthave sầu a talk with you about this issue. (Tôi đề nghị thủ thỉ với bạn về sự việc này)

Bạn phải lưu ý đểdiễn đạt nghĩa vụ, điều buộc phải hoặc bài toán cần được có tác dụng gì đó sau đây hoặc thừa khứ, “must” và “need” ko được thực hiện. Chúng được thay thế bằnghave sầu to.

Ví dụ:

Wemust (need to)buy some groceries. (Chúng ta phải (cần) sở hữu một không nhiều đồ)Wehad tobuy some groceries yesterday. (Hôm qua công ty chúng tôi đang yêu cầu cài đặt một ít đồ)Wewill have sầu tobuy some groceries. (Chúng ta đã nên sở hữu một ít đồ)

Dạng che định của “have sầu to” với “must” mang nghĩa hoàn toàn khác nhau.

“Must not”thể hiệnsự cnóng đoán, bắt buộc làm theo loại nào đấy.“Don’t have sầu to”diễn đạt đa số nhiệm vụ ko quan trọng, ko bắt buộc yêu cầu làm cho.

Ví dụ:

Youdon’t have tobuy gift when I invite you over for dinner. (quý khách không cần thiết phải sở hữu kim cương Khi tôi mời chúng ta qua bữa ăn đâu)

Trong ví dụ bên trên, hễ trường đoản cú “buy” ko với nghĩa cấm đoán, đề nghị tức là bạn cũng có thể download kim cương hoặc không cài, chúng ta chỉ việc qua công ty tôi bữa tối thôi.

Youmustn’tdrink và drive. That’s against the laws. (Cậu không được uống rượu lúc tài xế. Thế là vi phạm pháp luật)

Với ví dụ trên, “drink & drive” uống rượu với tài xế trọn vẹn bị cấm vì vi phạm pháp mức sử dụng.

Xem thêm: Những Cuốn Sách Hay Về Đầu Tư Chứng Khoán Hay Nhất Bạn Nên Đọc

III. Bài tập cấu tạo Have sầu to

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Yesterday I ________ finish my chemistry project.A. mustB. mustn’tC. had toD. have to2. Susie will ________ wait in line like everyone else.A. mustB. have toC. has toD. need3. All employees ________ on time for work.A. must beB. mustn’tC. have toD. don’t have to4. We ________ forget to lớn take the pork out of the freezer.A. have to lớn notB. mustC. mustn’tD. ought to5. If you are under 13 you _____ khổng lồ get your parents’ permission.A. haveB. mustC. mustn’tD. don’t have sầu to

Bài 2: Điền từ tương thích vào địa điểm trống

Your daughter may ________ try on a few different sizes.The lawyer _____ get here as soon as he can.Do you _____ work next weekend?Bicyclists _____ rethành viên khổng lồ signal when they turn.Susie, you _____ leave sầu your clothes all over the floor like this.

Xem thêm: Du Lịch Hóc Môn Có Gì Chơi Trong Những Ngày Nắng Yên Bình? Vẻ Đẹp Trong Xanh Và Yên Bình Ở Huyện Hóc Môn

Đáp án

Bài 1CBACABài 2have sầu tomusthave tomustmusn’t

Qua bài viết về Cấu trúc cùng phương pháp dùng Have lớn vào giờ Anh – Ngữ pháp nâng cao, donghotantheky.vn hy vọng bạn có thể đọc về kết cấu, phương pháp sử dụng Have to lớn cùng biện pháp riêng biệt have to cùng với must, để áp dụng vào trong bài xích tập cũng tương tự thêm 1 phần kỹ năng và kiến thức cho chính mình.