VALOR LÀ GÌ

  -  
He later wrote on such topics as ethics, justice, knowledge, moderation, piety, the soul, and valor.

quý khách hàng sẽ xem: Valor là gì

Sau này ông viết về những chủ đề như đạo đức, công lý, kỹ năng và kiến thức, ngoan đạo, linc hồn, sự chừng mực và lòng dũng cảm.Within two years, he brought the area inkhổng lồ complete submission by wise & adroit administration no less than by his brilliant valor.Trong vòng hai năm, ông tạo nên vùng này trsinh hoạt phải triển khai xong bởi những cơ chế sáng ý với khéo léo không kém gì sự dũng cảm tuyệt đối hoàn hảo của ông.Bất chấp sự mất đuối của anh ấy, Iturbide sẽ tự sáng tỏ bản thân vào trận đánh này vì chưng sự dũng cảm và kiên cường.Statues to lớn them were erected as offerings of thanks khổng lồ the gods —an honor not otherwise accorded lớn mortals— và poets quý phái of their valor.Tượng nhằm tôn vinc chúng ta được dựng lên làm lễ đồ tạ ơn những thần—một vinh dự thường xuyên không ban cho người phàm—cùng thi sĩ ca tụng sự dũng cảm của họ.In Chile, it is also called Impueslớn al Valor Agregabởi &, in Peru, it is called Impueskhổng lồ General a las Ventas or IGV.Ở Chile nó được Hotline là Impueskhổng lồ a las Ventas y Servicquả táo, nghỉ ngơi Tây Ban Nha được Hotline là Impuesto sobre el Valor Añadivị cùng làm việc Peru nó được điện thoại tư vấn là Impueskhổng lồ General a las Ventas hoặc IGV.“When the rules of civilized society are suspended, when killing becomes a business và a sign of valor và heroism,” wrote clergyman Charles Parsons in 1917, “then it seems almost useless to lớn talk about crime in the ordinary sense.”Năm 1917, một giới chức giáo-phđộ ẩm Charles Parsons viết: “lúc các phép tắc của nền văn uống minch bị quăng quật xó, lúc sự giết mổ fan trsinh sống cần một nghĩa vụ, một tiêu chuẩn của sự phđộ ẩm giá với tính anh hùng, thì kể tới trọng tội theo nghĩa thường thì phần lớn là thừa”.While being held, Cacho was granted the Premio Francisco Ojeda al Valor Periodístiteo (Francisco Ojedomain authority Award for Journalistic Courage).Trong lúc bị giam cầm, Camang đến đã được trao Premio Francisco Ojeda al Valor Periodístico (Giải Francisco Ojedomain authority mang đến Sự kiêu dũng trong nghề báo).Naaman was a captain of the host of the king of Syria, an honorable man, a mighty man in valor, but he was also a leper (see 2 Kings 5:1).Na A Man, quan tiền tổng binh của vua Sy Ri, là một bạn đáng kính, mạnh mẽ cùng với lòng dũng cảm, tuy nhiên bệnh tật phung (xin coi 2 Các Vua 5:1).Truy cập ngày 29 mon 3 năm năm ngoái. ^ “Valores Medtiện ích ios de Temperature y Precipitación-Santa Fe: Rosario” (bởi giờ đồng hồ Tây Ban Nha).In 1971, Varallo was awarded the Golden Medal for Military Valor for the deeds of its population against the German occupation in the late stages of World War II.Năm 1971, Varallo đã làm được khuyến mãi thưởng Huy chương thơm vàng cho giá trị quân sự chiến lược mang đến những hành động của dân bọn chúng cản lại sự chiếm phần đóng góp của Đức trong tiến trình cuối của Chiến tnhóc quả đât lắp thêm II.We have lớn break this cycle of violence & get in there early with our children, our youngest children, và valorize them, not stigmatize them.Chúng ta rất cần phải phá vỡ vạc vòng tròn của sự việc bạo lực này với sớm lấy thừa nhận thức này tới những đứa ttốt của bọn họ. tuy vậy theo 1 phía tích rất, cố vày xấu đi.For example, Homer’s Iliad, the oldest surviving work of Greek literature, describes how noble warriors, companions of Achilles, laid down their arms at the funeral rites for Patroclus and competed lớn prove their valor in boxing, wrestling, discus và javelin throwing, & chariot racing.Thí dụ, Iliad của Homer, tác phđộ ẩm xưa tuyệt nhất còn lâu dài của vnạp năng lượng học Hy Lạp, diễn tả vấn đề những đồng chí ở trong cái dõi quý tộc, bằng hữu của Achilles, đặt trang bị xuống trên tang lễ mang lại Patroclus và trtính năng về quyền thuật, đấu thứ, ném đĩa với lao, với đua xe pháo ngựa nhằm chứng tỏ lòng dũng cảm.Defining Bushivày as "a perfect creed", Millán-Astray said that "the Spanish legionnaire is also a samurai & practices the Bushivày essentials: Honor, Valor, Loyalty, Generosity, và Sacrifice", & added that Spain would become a great power like Japan by adhering lớn the code"s principles.Định nghĩa võ sĩ đạo như "một bạn dạng tín điều trả hảo", José Millán Astray nói rằng "binh đoàn Tây Ban Nha cũng là một trong những samurai và thực hiện những hiệ tượng tinh túy của võ sĩ đạo: danh dự, dũng cảm, trung thành với chủ, rộng lớn lượng, hi sinh" cùng Tây Ban Nha đã đổi mới một cường quốc nhỏng Japan bằng cách vâng lệnh các phép tắc của điều biện pháp.Though outnumbered by some 135,000 invaders, Israel’s 32,000 fighting men might still have sầu been inclined to ascribe God-given victory lớn their own valor.Mặc mặc dù lực lượng xâm chiếm đông đảo khoảng chừng 135.000 người, Y-sơ-ra-ên với lực lượng 32000 bạn vẫn hoàn toàn có thể có khuynh hướng coi chiến thắng cơ mà Đức Chúa Trời ban mang đến là do sức mình.While serving in the United States Navy in World War II, I learned of brave sầu deeds, instances of valor, and examples of courage.lúc Giao hàng trong Hải Quân Hoa Kỳ trong Đệ Nhị Thế Chiến, tôi vẫn học được đều hành vi quả cảm, đều hành vi dũng cảm, với đều tấm gương can đảm.It was immensely popular và contributed to raising the protệp tin of the shamroông chồng as an image of Ireland: Oh The Shamrock - Through Erin"s Isle, To sport awhile, As Love and Valor wander"d With Wit, the sprite, Whose quiver bright A thous& arrows squander"d.Nó sẽ trsinh sống đề nghị vô cùng phổ cập, và đóng góp thêm phần nâng cấp vị cụ của shamroông xã như một hình hình họa của Ireland: Oh The Shamrochồng - Through Erin"s Isle, To sport awhile, As Love sầu & Valor wander"d With Wit, the sprite, Whose quiver bright A thousvà arrows squander"d.Despite your insufferable arrogance the god-king has come to lớn admire Spartan valor and fighting skill.Mặc cho sự ngạo mạn của ngươi, Vương Thần vẫn mến mộ sự dũng cảm... cùng số đông khả năng võ thuật của tín đồ Sparta.