Ủy Thác Là Gì

  -  

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển đa chiều như hiện nay, thì uỷ thác không còn là thuật ngữ quá xa lạ đối với mỗi người. Để tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm này, ACC xin mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm thông tin thuật ngữ uỷ thác hiện nay. 

*
*
*
Hợp đồng uỷ thác 

Nhìn chung, một hợp đồng uỷ thác thương mại sẽ có những nội dung chính sau đây: 

– Thông tin của bên ủy thác và bên nhận ủy thác;

– Nội dung công việc ủy thác: hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá…

– Thù lao ủy thác: mức thù lao, phương thức thanh toán, trách nhiệm do chậm thanh toán…

-Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác: Yêu cầu bên nhận ủy thác thông tin đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng ủy thác thương mại.Không phải chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luậtCung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa như thông tin về hàng hóa cần ủy thác mua bán.Trả thù lao ủy thác mua bán hàng hóa và các chi phí hợp lý cho việc ủy thác mua bán hàng hóa.Giao tiền, giao hàng theo đúng thỏa thuậnNếu bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật do bên ủy thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái quy định pháp luật thì phải liên đới chịu trách nhiệm.

– Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác: Yêu cầu bên ủy thác cung cấp thông tin và tài liệu cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa; Nhận thù lao ủy thác mua bán hàng hóa và các chi phí hợp lý khác liên quan đến hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa; Không chịu trách nhiệm về những hàng hóa của mình đã bàn giao đúng thỏa thuận cho bên ủy thác; Thực hiện việc mua bán hàng hóa đã được ủy thác theo đúng thỏa thuận ;Thông báo cho bên ủy thác về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa; Thực hiện các chỉ dẫn của bên ủy thác theo đúng thỏa thuận của hai bên; Bảo quản các tài liệu, tài sản mà bên ủy thác giao để thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa; Giữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa.; Giao tiền, giao hàng hóa theo đúng như hai bên đã thỏa thuận; Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác nếu có một phần lỗi của mình gây ra

– Chấm dứt và thanh lý hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa;

– Giải quyết tranh chấp;

– Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng;

– Điều khoản thỏa thuận về phạt vi phạm;

– Các điều khoản khác do các bên thỏa thuận và không trái với quy định của pháp luật.