Transfer To Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*

*

*

*

transfer /"trænsfə:/ danh từ
sự dịch chuyển, sự dời chỗ; sự truyềnheat transfer: sự truyền nhiệt sự nhượng, sự nhường nhịn lại, sự đưa cho (nghệ thuật) bản vật dụng lại sự thuyên ổn chuyển (nhân viên cấp dưới...) sự chuyển khoản (tài vụ) vé gửi xe cộ tàu (nhằm liên tục đi trên tuyến phố khác) binh sỹ thuyên ổn đưa (từ đơn vị chức năng này quý phái đơn vị chức năng khác) hễ từ dời, đưa, dọn nhượng, nhường, đưa choto lớn transfer land: nhượng đất thiết bị lại, in lại thuim gửi (nhân viên cấp dưới...)to transfer a student from English department khổng lồ Chinese department: chuyển một học sinh từ khoa Anh sang trọng khoa Trung gửi xe, đổi xe cộ (để liên tục đi trên tuyến đường khác) danh từ o sự chuyển; sự truyền; sự biến đổi § ngân hàng transfer : sự chuyển tiền qua ngân hàng § energy transfer : sự chuyển đổi năng lượng § heat transfer : sự tải nhiệt § mass transfer : sự chuyền kân hận § vapor transfer : sự gửi hơi nước § transfer of vibration : sự truyền chấn đụng § transfer bottle : bình gửi mẫu § transfer prover : cỗ hiệu chỉnh truyền động
*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

transfer

Từ điển Collocation

transfer noun

ADJ. massive The war caused a massive sầu transfer of population. | efficient, smooth, successful the smooth transfer of power to the new government | net There has been a net transfer of lower-paid people away from the inner cities. | permanent Her boss recommended a permanent transfer overseas. | direct Employees are paid by direct transfer to lớn a bank trương mục. | data, information, knowledge | lvà, property | population | resource | technology | file, multitruyền thông media, software | inter-company, inter-hospital, etc. | bank, capital, cash, credit, financial, money, share, stoông chồng | electronic, telegraphic | embryo, ren | charge, electron, energy, heat, nuclear, thermal | close-season, miễn phí, 15-million-pound, etc. (all in football)

VERB + TRANSFER make Only the owner can make a transfer of goods. | give sầu sb His club have sầu given him a miễn phí transfer.

TRANSFER + VERB take place

TRANSFER + NOUN giảm giá, fee, danh mục, payment, price, system (all in football)

PREPhường. ~ between the transfer of property between private buyers | ~ from, ~ to

Từ điển WordNet

n.quý khách đang xem: Transfer to là gì

a ticket that allows a passenger khổng lồ change conveyances

v.

Bạn đang xem: Transfer to là gì

move from one place to another

transfer the data

transmit the news

transfer the patient khổng lồ another hospital

cause to lớn change ownership

I transferred my stochồng holdings to lớn my children

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. The movement of data from one location lớn another. 2. The passing of program control from one portion of code khổng lồ another.vb. To move data from one place to another, especially within a single computer. Compare transmit.

Xem thêm: Myetherwallet Là Gì? Hướng Dẫn Tạo Ví Myetherwallet Just A Moment

Bloomberg Financial Glossary

转移|转让|转帐|过户|转拨转移;转让;转帐;过户;转拨A change of ownership from one person or các buổi party khổng lồ another.

Xem thêm: Về Nội Dung Và Cấu Trúc Của Khái Niệm “Văn Học Nghệ Thuật Trong Văn Học Là Gì ?

Investopedia Financial Terms

Transfer
A tax-không tính tiền, non-reportable movement of assets between retirement plans.