TÌNH ĐỊCH LÀ GÌ

  -  
Từ Khi Nodame thân quen cùng với Chiaki, Masumày coi cô là tình địch cùng doạ cô hay bất cứ ai mang đến ngay gần Chiaki.

Bạn đang xem: Tình địch là gì


Since Nodame starts to hang out with Chiaki, he considers her as a rival và often bullies her and anyone else who tries khổng lồ get close to Chiaki.
Dù gì đi nữa, Phê-ni-na cực kỳ ganh ghen cùng với An-ne và tìm kiếm nhiều cách khiến cho tình địch của bản thân gian khổ.
Qua vấn đề An-ne sẵn lòng mang đến Si-lô mặc dù biết sẽ bị tình địch đối xử ra sao, họ rút ra bài học nào?
What lesson can we learn from Hannah’s willingness to lớn make the trip lớn Shiloh despite knowing how her rival would act?
Lúc shana đổi mới tình địch của cô, cô đang can đảm bộc bạch tình yêu của chính mình cùng với Yuji với nhằm cậu tuyển lựa thân cô cùng với shana..
When Shamãng cầu became her love-rival, she vowed khổng lồ tell Yuji her feelings & to lớn let him decide between her & Shamãng cầu.
Dựa theo bản nhắc lại của John Keats về thần thoại Scylla với Glaucus vào quyển 3 của tập thơ Endymion (1818), Circe không vươn lên là Scylla thành quái thú mà lại đang ra tay gần kề hại tình địch.
In John Keats" loose retelling of Ovid"s version of the myth of Scylla và Glaucus in Book 3 of Endymion (1818), the evil Circe does not transsize Scylla inkhổng lồ a quái dị but merely murders the beautiful nymph.
Ttuyệt do cảm thông chình họa ngộ khốn khổ của An-ne, Phê-ni-mãng cầu lại coi An-ne là người tình địch với chọc ghẹo An-ne mang lại độ bà “khóc cùng ko ăn”.—1 Sa-mu-ên 1:2, 4-7.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Mỏ Ác Là Gì ? Đau Phần Mỏ Ác, Có Nguy Hiểm Không


Instead of being sensitive sầu to Hannah’s plight, Peninnah viewed her as a rival & displayed such an attitude toward her that Hannah “would weep and not eat.” —1 Samuel 1:2, 4-7.
Bởi do hiện nay, tình địch của tớ là một trong những đại gia tuấn kiệt có thể tự làm một cỗ liền kề cho bạn. và thêm dòng gã như thế nào này mà cô ấy vẫn quen suốt 4000 năm người cơ mà bao gồm định mệnh gắn liền cùng với cô ấy.
Because right now, my competition is a billionaire genius who built his own super-suit và some other dude she"s known for 4,000 years who she is destined to be with.
Tội lỗi là lựa chọn để tin yêu Sa Tan hơn Thượng Đế, đặt chúng ta vào tình trạng thù địch với Đức Chúa Cha.
Theo dung nhan lệnh của Chủ tịch nhà nước nước cả nước Dân chủ Cộng hòa số 34 ngày 25 tháng bốn năm 1946, Điều thứ 10: "Tình báo cục" có nhiệm vụ thám thính thực trạng quân địch, tình hình quân nhóm của bản thân, cùng tích lũy những tin tức lợi mang đến câu hỏi hành quân.
By decree of the President of the Government of the Democratic Republic of Vietphái mạnh No. 34 April 25, 1946, Article 10: "Intelligence Division is responsible for scouting the enemy situation, the situation of Vietnam"s army, and collecting information useful for acts of war".
Khoảng thời gian này vẫn xẩy ra một loạt những cốt truyện dẫn đến việc nối lại tình trạng thù địch thân nhì quốc gia.

Xem thêm: Năm 1991 Tuổi Con Gì - Sinh Năm 1991 Mệnh Gì


Around this time a series of events unfolded resulting in the resumption of hostilities between the two kingdoms.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M