TÌM HIỂU VỀ M&A

  -  

Mình đã từng có một bài viết về m – “m là gì trong toán học” nhưng còn trong hóa học thì sao? Thực ra trong hóa học m và M đã có 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau rồi – cho nên trong bài viết này mình sẽ tìm hiểu cho các bạn cụ thể về m và M trong hóa học nhé!
Bạn đang xem: Tìm hiểu về m&a

m là ký hiệu khối lượng của một chất hóa học được tính bằng gam. m xuất hiện trong nhiều công thức hóa học.

2.

Xem thêm: Hiểu Như Thế Nào Về Công Ty Cho Thuê Tài Chính Là Gì ? Cho Thuê Tài Chính Là Gì


Xem thêm: 7 Trang Cho Phép Kiếm Bitcoin Miễn Phí 2021, Cách Kiếm Bitcoin Miễn Phí Hàng Ngày


M lớn là gì trong hóa học?

M lớn trong hóa học?

M là là ký hiệu của khối lượng mol của một nguyên tố hoặc hợp chất hóa học . Đơn vị của M được tính bằng gam/mol.

3. Công thức hóa học liên quan đến m và M:

*

Công thức tính M (khối lượng Mol)

M được tính bằng công thức sau: M = m/n

Trong đó:

M khối lượng molm là khối lượng của chấtn là số mol

Công thức tính m theo mol 

m được tính theo mol có công thức như sau: m= M x n

Trong đó:

m là khối lượng của chấtM là khối lượng moln là số lượng mol

Chúng ta có thể tính nồng độ phần trăm trong hóa học bằng các công thức sau:

Công thức 1: C% = mct x 100% / mdd

Trong đó:

C% là nồng độ phần trăm, có đơn vị là %mct là khối lượng của chất tan được tính bằng gammdd là khối lượng dung dịch có đơn vị là gam

Công thức 2: C% = CM x M / 10 x D

Trong đó:

CM là nồng độ mol, có đơn vị là Mol/lítM là khối lượng molD là khối lượng riêng có đơn vị là gam/ml

Công thức tính nồng độ mol

Nồng độ mol được tính bằng các công thức như sau:

Công thức 1: CM = nct / Vdd

Trong đó:

CM là ký hiệu của nồng độ molnct là số mol chất tanVdd là thể tích cuarung dịch được tính bằng mililít

Công thức 2: CM = (10 x D x C%) / M

Trong đó:

M là khối lượng molC% là nồng độ phần trăm, có đơn vị là %D là khối lượng riêng có đơn vị là gam/ml

Công thức tính khối lượng chất tan

Để tính khối lượng chất tan chúng ta sử dụng công thức sau:

mct = (C% x Vdd) / 100%

Trong đó:

C% là nồng độ phần trăm, có đơn vị là %Vdd là ký hiệu của thể tích dung dịch, có đơn vị là lít

Công thức tính khối lượng riêng

D = mdd / Vdd(ml)

Trong đó :

D là ký hiệu của khối lượng riêng của chất, có đơn vị là gam/mlmdd là khối lượng dung dịch có đơn vị là gamVdd(ml) là thể tíc dung dịch có đơn vị là mili lít