Tend là gì

  -  

“Tend to” trong Tiếng Anh có nghĩa là “có Định hướng”. Chúng ta sử dụng cấu trúc tend to khi muốn nói là chúng ta có Định hướng làm gì đó. Hiên giờ, chúng ta hãy với nhau tham khảo thêm về cấu trúc and phương thức thức sử dụng Tend to trong tiếng Anh nhé.

1. Định nghĩa and phân biệt Tend, tend to, tend on, tend upon trong Tiếng Anh?

TEND LÀ GÌ

Ngoại động từ

Động từ Tend trong tiếng Anh có nghĩa là trông nom, săn sóc, chăm sóc; giữ gìn, phục vụ ai đó hay điều gì đó.

Bạn đang xem: Tend là gì

Ví dụ:

– To tend a patient (chăm sóc người bệnh)

– To tend a garden (chăm sóc khu vườn)

– To tend a machine (giữ gìn trang dụng cụ)

– To tend the store (phục vụ showroom; bán mẫu sản phẩm)

– He carefully tended his sunflower plants. (Ông cảnh giác chăm sóc cây trồng hướng dương.)

– The nurse gently tended the patient’s cuts và bruises. (Y tá nhẹ nhàng chăm sóc các vết cắt and vết thâm tím của bệnh nhân.)

Nội động từ

Khi theo sau bởi tend là một giới từ (+ on, upon), tend on, tend upon có nghĩa là theo, theo hầu, hầu hạ, phục vụ ai đó, điều gì đó:

Ví dụ:

– To tend upon someone (phục vụ ai)


*

 (Tend) Quan tâm nông trại

TEND TO

Cụm động từ Tend to có nghĩa là “Có xu thế”, “nhắm tới”, “nhắm tới”, hay “có Định hướng” làm gì đó


Ví dụ:

– Women tend to live longer than men (cô bé có khunh hướng sống dài lâu phái nam)

– All their efforts tend to the same object (tổng thể toàn bộ những cố gắng nỗ lực của chúng đều cùng nhằm mục tiêu tới một mục tiêu)

Khi theo sau tend là (+ to/towards): Tend to, tend toward : quay lại, nhắm đến

– The track tends upwards (con phố hẻm hướng tăng trưởng)

2. Cấu trúc and phương thức thức áp dụng Tend to trong Tiếng Anh

Chúng ta sử dụng cấu trúc tend to + Verb infinitive để diễn tả tài năng cư xử theo phương thức thức rõ ràng hoặc có một đặc điểm riêng, hoặc có Định hướng làm gì đó.

Cấu trúc:

Subject + tend to + Verb infinitive

(Chủ thể có Định hướng làm gì đó)

Ví dụ:

– We tend to get cold winters và warm, dry summers in this part of the country. (Chúng ta thường có ngày đông giá lạnh, ngày hè nóng nóng and khô ở vùng này.)

– I think you tend to eat more in the winter. (Tôi nghĩ bạn có Định hướng ăn nhiều hơn nữa vào ngày đông.)

– Children tend to get unsettled if you keep on changing their routine. (Trẻ con có Định hướng bị náo loạn nếu khách hàng liên tiếp cân chỉnh thói quen của tôi.)

– Paintwork on the corner of a stairway tends to get nicked và scratched.

Xem thêm: Xốp Eva Foam Là Gì - Đặc Điểm Và Ứng Dụng Của Foam

Bài Viết: Tend là gì


(Tranh sơn ở góc cạnh của cầu thang có xu thế bị nứt and trầy xước.)

– The British traditionally tend not to display much emotion in public. (Người Anh thường có Định hướng đã không còn hiện nhiều cảm nghĩ trước công chúng.)

– Things tend to get lost when you move house. (Mọi thứ có Định hướng bị mất khi chúng ta dịch rời nhà.)

– I tend to agree with you. (Tôi chấp thuận hầu hết những gì bạn nói.)

– I tend to go to bed early in winter. (Tôi thường đi ngủ sớm vào ngày đông.)

Chúng ta sử dụng cấu trúc tend to + Verb infinitive để diễn tả vụ việc rất cần được đc xử lý hoặc sự cần thiết của người nào đó hay điều gì đó.

Ví dụ:

– Nurses tended to the injured. (Y tá rất có thể có Định hướng bị thương)


*

Dùng Tend to trong giao thiệp tiếng Anh

3. Nhận thấy “TEND” and “INTEND” trong tiếng Anh.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Bolus Và Chyme Là Gì ? Chyme Là Gì, Nghĩa Của Từ Chyme

Chúng ta có ba cấu trúc rất đơn giản bị nhầm lẫn trong tiếng Anh nếu như không chăm chú kỹ and điều này sự thật nên tránh.

Cấu trúc:

INTEND to do something là: có ý định làm gì.

TEND to do something là: có Định hướng làm gì.

TEND somebody là: chăm sóc ai đó.

Ví dụ:

– I intend to work here (Tôi ý định sẽ khiến tại đây)


– Women tend to get married at the age of 25 (Cô gái có Định hướng kết hôn ở tuổi 25)

– The job of nurses is to tend patients (Trách nhiệm của ý tá là chăm sóc bệnh nhân)