Student Affairs Là Gì

  -  
Quy đinh để tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của ĐHQGHN, các solo vị thành viên và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo vào ĐHQGHN
Quy định để tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia Hà Nội là Vietnam National University, Hanoi (viết tắt là donghotantheky.vn).

Bạn vẫn xem: Student affairs là gì

Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các 1-1 vị thành viên và trực thuộc được quy định thống nhất theo Phụ lục “Hướng dẫn để tên giao dịch quốc tế của các 1-1 vị thành viên, 1-1 vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo vào ĐHQGHN” kèm theo Quyết định này.Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) theo quyết định này được áp dụng đối với tổng thể các tài liệu, văn bản giao dịch quốc tế, khẩu hiệu, biển tên, danh thiếp.Các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc để tên giao dịch quốc tế của các đối chọi vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý và các chức danh không có vào phụ lục Hướng dẫn của Quyết định này và ban hành dưới dạng văn uống bản để sử dụng vào đối ngoại.Hướng dẫn đặt thương hiệu giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các solo vị thành viên, 1-1 vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo vào Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)1. Tên giao dịch quốc tế của ĐHQGHN và chức danh của Ban giám đốc ĐHQGHN2. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN3. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trường Đại học thành viên của ĐHQGHN4. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Viện nghiên cứu của ĐHQGHN5. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các khoa trực thuộc ĐHQGHN6. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trung trung ương nghiên cứu và dịch vụ và các đối kháng vị trực thuộc khác tại ĐHQGHN
donghotantheky.vn Media - Ban Quan hệ Quốc tế


Bạn đang xem: Student affairs là gì

*

In nội dung bài viết
*

Gửi cho chính mình bè


Xem thêm: 1 Man Tiền Nhật Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam? Tỷ Giá Yên Nhật Hôm Nay

*

Xem tin bài xích theo thời gian :
*Xem thêm: Tai Khoản Gmail Mới (Hướng Dẫn Nhanh), Tạo Tài Khoản Google

*

Khoa Quản trị Kinc doanh Trường Đại học Khoa học tập Tự nhiên Trường Đại học Khoa học tập Xã hội và Nhân văn uống Trường Đại học Ngoại ngữ Trường Đại học tập Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Trường Đại học Giáo dục đào tạo Khoa Luật Khoa Quốc tế Khoa Y Dược

Trang diễn bầy | Diễn đàn Học sinh - Sinc viên | Diễn đàn Đoàn Tkhô cứng niên cùng sản Sài Gòn | Diễn đàn Prúc huynh Học sinch - Sinc viên