Punk Là Gì

  -  
a culture popular aý muốn young people, especially in the late 1970s, involving opposition khổng lồ authority expressed through shocking behaviour, clothes, & hair, & fast, loud music


Bạn đang xem: Punk là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ donghotantheky.vn.Học những từ bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.


a style or culture popular ahy vọng young people, esp. in the late 1970s, expressing opposition to authority through shocking behavior, clothes, và hair, and through fast, loud music:
*

khổng lồ read or consider something quickly in order lớn understvà the main points, without studying it in detail

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Chỉ Số Eps Là Gì? Cách Tính Số Lượng Cổ Phiếu Đang Lưu Hành Cách Tính Chỉ Số Eps (Chuẩn)

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập donghotantheky.vn English donghotantheky.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: 30 Từ Đi Với Giới Từ Of Đi Với Gì ? Cách Dùng Giới Từ Như Thế Nào

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message