PITTER PATTER LÀ GÌ

  -  
A phrase is then passed in emang lại around the choirs before being subsumed in a huge cluster chord, which then dissolves in spoken pitter-patter.


Bạn đang xem: Pitter patter là gì

Các cách nhìn của những ví dụ ko mô tả cách nhìn của các biên tập viên donghotantheky.vn donghotantheky.vn hoặc của donghotantheky.vn University Press giỏi của các công ty cấp giấy phép.
*

a type of dancing where two people use special steps & movements to bởi dances such as the waltz or tango together

Về việc này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Điện Thoại Hỗ Trợ Samsung Pay Mà Bạn Cần Phải Biết, Samsung Pay

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn donghotantheky.vn English donghotantheky.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Docking Là Gì ? Docking Là Gì, Nghĩa Của Từ Docking

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message