Not really nghĩa là gì

  -  

1. Cách áp dụng Very

Dùng Very cùng với tính tự, quá khứ đọng phân từ giữ lại vai trò là tính tự cùng trạng từ. Very trong ngôi trường thích hợp này tức là “rất”.Bạn đang xem: Not really là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased to lớn get your letter.You played very well.

Bạn đang xem: Not really nghĩa là gì

quý khách đã xem: Not really tức là gì

Nhưng chú ý phương pháp dùng very (much) trong câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very ko được dùng với quá khứ phân trường đoản cú có nghĩa bị động. Ttốt vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngữ điệu trang trọng) thường xuyên được sử dụng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very để nhấn mạnh tính tự ở thể so sánh tuyệt nhất hoặc trước own. Không cần sử dụng Very trước so sánh độc nhất có most. Trong trường phù hợp này, ta cố kỉnh bởi by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestquality.Be there by sixat the very latest.At last he had hisvery owncar(=thuộc về riêng biệt anh ấy chứ chưa hẳn nằm trong về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng so sánh hơn của tính tự, ta dùng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very ko được sử dụng với tính tự với trạng từ vốn đang bao gồm nghĩa “cực kỳ”. Tgiỏi vào kia, có thể áp dụng một trạng trường đoản cú Lever nhỏng absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng không đi cùng với các tính trường đoản cú có nghĩa hoàn hảo và tuyệt vời nhất như dead, unique.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very không sử dụng với động trường đoản cú. Thay vào đó, ta cần sử dụng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Xem thêm: Da Nang, Vietnam Postal Codes

Lưu ý cấu tạo the very same

Ví dụ:


*

2. Cách áp dụng Really

Dùng Really nhằm nói điều gì và đúng là sự thật.

Ví dụ:

What vày you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt và uncle.I can"t believe sầu I am really going khổng lồ meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh điều gì nhiều người đang nói hoặc một chủ ý các bạn đưa ra.

Ví dụ:

I want to lớn help, I really do.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally and trulyam in love this time.

Dùng Really nhằm nhấn mạnh vấn đề tính từ hoặc trạng từ bỏ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường vào câu che định, nhằm sút cường độ điều ai đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve sầu done well, really.

Lưu ý: Vị trí của Really có thể biến đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know tức là chúng ta không có thể về điều gì đó.I really don’t know nhấn mạnh vấn đề chúng ta không thể tốt biết.

Dùng Really vào thắc mắc với câu đậy định Lúc bạn có nhu cầu ai đó nói “không”.

Xem thêm: How To Use Money Flow Index (Mfi) Indicator For Profitable Trading

Ví dụ:

Do you really expect me lớn believe that?I don"t really need to lớn go, vày I?

Ví dụ:

We"re going lớn nhật bản next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể phân trần bạn thuyệt vọng về việc nhưng ai này đã làm cho.