NỘI QUY

  -  
Website donghotantheky.vn là Sảnh nghịch vui chơi cho tất cả những người yêu thương công nghệ và kỹ năng. Là địa điểm mang lại hầu như phát âm biết, hầu hết thông tin tiên tiến nhất về công nghệ năng lượng điện tử, năng lượng điện tự động, công nghệ ban bố, viễn thông với công bố cho nhau số đông thành quả nghệ thuật tiên tiến nhất. Để tách đầy đủ hiểu nhầm đáng tiếc bọn họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan mang lại chính trị.
Không bàn vấn đề liên quan đến tôn giáo.
Không đả kích cá thể giỏi tổ chức triển khai như thế nào.
Không có tác dụng khu vực thảo luận mua bán những sản phẩm không nằm trong những phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu để viết bài bác buộc phải tất cả nguồn dẫn nếu như không hẳn là chế tác của khách hàng..