NHỤC DỤC LÀ GÌ

  -  
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nhục dục", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng donghotantheky.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nhục dục, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nhục dục trong bộ từ điển Từ điển Tiếng donghotantheky.vnệt

1. Nhục Dục

3. Sự thèm khát nhục dục!

7. Không phải vì nhục dục như cô nghĩ đâu.

Bạn đang xem: Nhục dục là gì

8. * Xem Ác; Nhục Dục; Tình Dục Vô Luân; Trinh Khiết

10. Tôi không luyến ái, chạy theo nhục dục ngũ trần.

11. Giống như một giấc mơ nhục dục có thực, sống động.

12. Thay vì thế, họ buông mình vào vui thú nhục dục.

13. Sự thờ cúng Ba-anh rộn ràng với các lễ nhục dục.

14. Không phải những thứ của xác thịt và chuyện thú vui nhục dục.

15. Vợ của chủ chàng là người ưa thú nhục dục, lại thêm trơ tráo.

16. Trái của niềm hoan lạc nhục dục là nỗi cay đắng và buồn phiền.

17. Ngày nay qua Internet nhiều người sa đà vào thú nhục dục đồi trụy.

18. (b) Chúng ta nên làm gì nếu có những ham muốn nhục dục xấu xa?

19. Một số đổi sự trong trắng để được thỏa mãn nhục dục trong chốc lát.

20. Trào lưu phóng túng về nhục dục qua sách báo, phim ảnh và các quảng cáo thương mại—mà phần lớn nhằm kích thích ham muốn nhục dục—đều coi giao hợp như một điều chính yếu.

23. + 6 Còn góa phụ nào buông mình theo nhục dục thì dù sống cũng như chết.

24. Chúng đã hiện thân thành người để thỏa mãn thú nhục dục với con gái loài người.

25. * Loài người đã trở nên ưa thích xác thịt, nhục dục và quỷ quái, AnMa 42:10.

26. NGƯỜI TA thường miêu tả các thần ngày xưa là khát máu và thèm muốn nhục dục.

27. Và từ lúc đó, loài người bắt đầu sống theo dxác thịt, nhục dục và quỷ quái.

28. * Loài người bắt đầu sống theo xác thịt, nhục dục và quỷ quái, MôiSe 5:13; 6:49.

29. * Vì đã phạm những luật pháp thánh nầy, nên loài người trở nên nhục dục, GLGƯ 20:20.

30. Điều này xảy ra vì họ thèm thuồng thú nhục dục nên có sự tranh chiến trong cơ thể.

31. Vì thế, nếu chúng ta tự buông thả và thỏa mãn nhục dục, Đức Chúa Trời sẽ thương xót.

Xem thêm: Kiếm Tiền Trên Binomo : Coi Chừng Trắng Tay!, Làm Thế Nào Để Kiếm Tiền Với Binomo

32. Chúng ta sống trong một thế gian háo dục có xu hướng kích thích nhục dục qua nhiều cách.

33. Họ mặc lấy thể xác loài người để có liên lạc nhục dục bất chính với đàn bà con gái.

34. Tất cả loài người đều nhục dục hay trần tục, vì sự sa ngã của A Đam và Ê Va.

35. Các trưởng lão cũng phải che chở bầy chiên tránh sự đồi bại của thế gian thiên về nhục dục.

36. Người ấy không xem tài liệu khiêu dâm, không luôn nghĩ đến những chuyện nhục dục, và không ve vãn.

37. Sự khao khát thỏa mãn nhục dục bằng bất cứ giá nào đã trở thành bát canh phạn đậu của họ.

38. (Ga-la-ti 5:19-21) Những thực hành nhục dục đi quá sự mong muốn được mùa và có nhiều súc vật.

39. Giu-đe 7 nói rằng chúng “buông theo sự dâm-dục và sắc lạ nhục dục phản tự nhiên>”.

40. Hơn nữa, bây giờ chúng không còn khả năng biến thành người trên đất để hưởng thụ thú vui nhục dục trái phép.

41. ▪ Đáp án: Kinh Thánh không nói rõ donghotantheky.vnệc thủ dâm, tức cố ý tự kích thích nhục dục để đạt đến khoái cảm.

42. Một đứa trẻ bị lạm dụng hay bị xâm phạm tình dục khi người lớn dùng nó để thỏa mãn nhục dục của mình.

43. Ngay cả vài trưởng lão đã bán mất đặc ân phụng sự vô giá của họ để đổi lấy thú vui nhục dục tạm thời.

44. Socrates (470-399 TCN) biện luận rằng hạnh phúc lâu dài không thể tìm thấy trong donghotantheky.vnệc theo đuổi vật chất hoặc hưởng những thú vui nhục dục.

45. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra vì lòng ham muốn nhục dục khi được nuôi dưỡng sẽ càng lúc càng mạnh mẽ và càng khống chế một người.

46. Chắc chắn lời cảnh cáo này cũng có thể áp dụng đến điều để mắt trông xem những sách báo hoặc sản phẩm gợi lòng nhục dục sai lầm.

47. Hậu duệ họ bây giờ sống trong tội lỗi, bị đè nén dưới nhục dục, một thuật ngữ Augustinô dùng theo ý nghĩa siêu hình chứ không phải tâm lý.

48. Điểm chung giữa các thiên sứ ấy và dân Sô-đôm là họ “đã buông mình vào sự vô luân quá độ và theo đuổi nhục dục trái tự nhiên”.

49. Các giấc mơ của họ có thể bao hàm những điều mơ tưởng ô uế về tình dục, thúc đẩy họ theo đuổi sự thỏa mãn nhục dục vô luân.

Xem thêm: Ngày Lễ Thánh Patrick Day Là Ngày Gì Vào Ngày Này? &Bull; Aho Tech Shop

50. Lời tường thuật thẳng thắn của Kinh Thánh về tội lỗi của Đa-vít chắc chắn không phải để thỏa mãn trí tò mò về nhục dục của một người nào.