Sự Khác Biệt Giữa Mis Và Dss

  -  
added to lớn the beginning of a verb or word formed from a verb, to lớn show that the action referred lớn by the verb has been done wrongly or badly:


Bạn đang xem: Sự khác biệt giữa mis và dss

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ donghotantheky.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tin.


*

a dance from the West Indies in which the dancer bends backwards khổng lồ go under a low bar that is made lower each time he or she goes under it

Về bài toán này
*

Trang nhật ký cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*Xem thêm: Lục Chỉ Cầm Ma Wiki - Sự Thật Về Lục Chỉ Cầm Ma

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn donghotantheky.vn English donghotantheky.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Ldo Là Gì - Nghĩa Của Từ Ldo

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語