Lâm thời là gì

  -  
Jay Garner, tướng Mỹ về hưu được chính phủ Mỹ chỉ định điều hành I-rắc thời hậu chiến cho đến khi có chính quyền lâm thời chuyển tiếp , cũng sẽ dự hội nghị .
Jay Garner, the retired American general appointed by the US Government to run postwar Iraq until an interim administration can take over, will also attend the conference.
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "lâm thời", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng donghotantheky.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ lâm thời, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ lâm thời trong bộ từ điển Từ điển Tiếng donghotantheky.vnệt

1. Lâm thời?

2. Chính phủ lâm thời...

Bạn đang xem: Lâm thời là gì

3. Chính phủ lâm thời Ukraina (1918).

4. Lệnh của Chính phủ Lâm thời.

5. Cứ ở đây, người chỉ huy lâm thời.

6. Một chính phủ lâm thời được thành lập.

7. Chính quyền lâm thời của lãnh thổ và Ủy ban Quản lý Lâm thời Liên Hiệp Quốc tại Kosovo (UNMIK) đóng trụ sở tại đây.

8. Họ nói chính phủ lâm thời Triều Tiên ở đây.

9. Năm 1990, Ban quản trị lâm thời được thành lập.

10. Quyền lực giờ nằm trong tay Chính phủ lâm thời...

11. Chính xác thì cái lâm thời đó kéo dài bao lâu?

12. Sau đó Ban Chấp hành Trung ương lâm thời thành lập.

13. Hélène Pelosse đã được bầu làm Tổng giám đốc lâm thời.

14. Năm 1944, Quốc hội tư vấn lâm thời họp ở đây.

15. Sau khi bầu các quan chức lâm thời, Hội nghị giải tán.

16. Một chính phủ lâm thời được thành lập ngày 22 tháng 2.

17. Chính phủ lâm thời Ấn Độ (1915), được thành lập tại Kabul.

18. Vậy đây là văn phòng nổi tiếng của Chính phủ Lâm Thời.

19. Chính phủ lâm thời được thành lập ở Petrograd bởi Ủy ban lâm thời của Duma Quốc gia và đứng đầu là Hoàng thân Georgy Lvov và sau đó bởi Alexander Kerensky.

20. Hạ sỹ Ahn Okyun được chuyển đến Chính phủ lâm thời Triều Tiên

21. Bộ ba Ōkubo, Saigō và Kido thành lập một chính phủ lâm thời.

22. Sau đó, De la Huerta được Quốc hội bầu làm tổng thống lâm thời.

23. Trong thực tế, Tổng thống lâm thời chủ trì phòng hầu hết thời gian.

24. Hiến pháp lâm thời được phục hồi và nghị donghotantheky.vnện lại được triệu tập.

25. ECOWAS đã cho chính phủ lâm thời một năm để tổ chức bầu cử.

26. Đan Mạch vào năm 1915 và Chính phủ Lâm thời Nga vào năm 1917.

Xem thêm: Cách Xác Thực Tài Khoản Google Play, Xác Minh Tài Khoản Google

27. Một chính phủ lâm thời được thành lập cùng ngày, ngày 15 tháng 11, với Nguyên soái Deodoro da Fonseca làm Tổng thống nước Cộng hòa và là người đứng đầu Chính phủ lâm thời.

28. Sau khi lật đổ chính phủ lâm thời, công donghotantheky.vnệc của hội đồng chấm dứt.

29. Chính phủ lâm thời quốc phòng (miền bắc Hy Lạp), 1916 Chính phủ lâm thời Nga (1917), được thành lập như là kết quả của Cách mạng tháng hai dẫn đến sự thoái vị Tsar Nicholas II.

30. Chính quyền lâm thời chỉ định hội đồng bộ trưởng và các chức vụ khác.

31. Ngày 30 tháng 11 năm 1911 người Mông Cổ thành lập Chính phủ Lâm thời Khalkha.

32. Chính phủ lâm thời Litva (1941), được thành lập khi người Litva lật đổ Liên Xô.

33. Khu Công binh Afghanistan (Khu lâm thời) (AED) (Chiến dịch ENDURING FREEDOM), đặt tại Kabul, Afghanistan.

34. Một đảng phái chính trị hợp tác chặt chẽ với Quân Đội Cộng Hòa Ireland Lâm Thời.

35. Một chính phủ lâm thời được thành lập tại Yemen (2015–) sau đảo chính Yemen 2014-15.

36. Vào năm 1917, Chính phủ lâm thời đã phát hành tiền kho bạc 20 và 40 rúp.

37. Trước khi làm tổng thống, ông là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong Chính phủ lâm thời.

38. Theo bài donghotantheky.vnết đầu tiên của "Đề cương tổ chức chính phủ lâm thời", Chủ tịch lâm thời sẽ được bầu bởi đại diện từ các tỉnh của Trung Quốc; ứng cử donghotantheky.vnên nhận được hơn 2/3 số phiếu sẽ được bầu.

39. Quận được đặt tên theo Dadonghotantheky.vnd Gouverneur Burnet, tổng thống lâm thời đầu tiên của Cộng hòa Texas.

40. Bất kỳ ai giết người điên cuồng đến thế....... chắc chắn là đang trong tình trạng điên lâm thời.

41. Một Nghị định thư 14bis lâm thời đã được đưa ra cho các bên ký kết trong năm 2009.

42. Điều 83 Hiến pháp lâm thời 1950 quy định Bộ trưởng có trách nhiệm chính sách của chính phủ.

43. Tôi xin mạn phép và xin hân hạnh tự giới thiệu mình là tổng thống lâm thời của Panem.

44. Từ tháng 2 đến tháng 10 năm 1917, quyền lực của chính phủ lâm thời luôn bị thách thức.

45. Hiến pháp Lâm thời: Ứng cử donghotantheky.vnên tổng thống phải là một công dân Indonesia, ít nhất 30 tuổi.

46. Chính phủ lâm thời vùng Pfalz cử người đến Pháp và Bỉ mua vũ khí, nhưng không thành công.

47. Thủ Tường Mohammed Ghannouchi của Tunisia vừa thông báo đợt cải tổ quan trọng trong chính phủ lâm thời

48. Chính phủ lâm thời đương thời (khi quyền lực trong thời kỳ chuyển tiếp thuộc về chế độ cũ).

49. Vào tháng 2 năm 1946 một chính phủ lâm thời gọi là Ủy ban Nhân dân Lâm thời Bắc Triều Tiên được thành lập dưới quyền của Kim Nhật Thành, người đã dành những năm cuối trận chiến luyện tập với quân Liên Xô tại Manchuria.

Xem thêm: Thực Phẩm Bổ Sung Là Gì - Các Loại Thực Phẩm Bổ Sung Phổ Biến

50. Chính phủ lâm thời quốc tế (khi quyền lực trong thời kỳ chuyển tiếp thuộc về cộng đồng quốc tế).