JUNK BOND LÀ GÌ

  -  
Trái phiếu rủi ro cao (tiếng Anh: Junk Bond) là loại trái phiếu công ty được xếp hạng thấp và có mức rủi ro cao. Các trái phiếu này có thể đẩy người mua vào tình trạng không được thanh toán lãi hoặc thậm chí mất trắng.

Bạn đang xem: Junk bond là gì


*

Trái phiếu rủi ro cao

Khái niệm

Trái phiếu rủi ro cao hay trái phiếu rác hay trái phiếu đầu cơtrong tiếng Anh là Junk Bond.

Trái phiếu rủi ro cao là trái phiếu có rủi ro vỡ nợ cao hơn hầu hết trái phiếu do các công ty và chính phủ phát hành. Trái phiếu là một khoản nợ hoặc hứa hẹn sẽ trả cho các nhà đầu tư các khoản thanh toán lãi và tiền gốc đã đầu tư để đổi lấy việc mua trái phiếu.

Trái phiếu rủi ro cao là trái phiếu được phát hành bởi các công ty đang gặp khó khăn về tài chính và có nguy cơ vỡ nợ cao hoặc không trả được các khoản thanh toán lãi hoặc không trả được nợ gốc cho các nhà đầu tư.

Ưu điểm của trái phiếu rủi ro cao

- Trái phiếu rủi ro cao mang lại lợi suất cao hơn hầu hết các chứng khoán nợ có thu nhập cố định khác.

- Trái phiếu rủi ro cao có khả năng tăng giá đáng kể nếu tình hình tài chính của công ty được cải thiện.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Quán Trên Foody ), Hướng Dẫn Đăng Ký Bán Hàng Trên Now

- Trái phiếu rủi ro cao đóng vai trò là một chỉ báo cho thấy các nhà đầu tư đang sẵn sàng chấp nhận hay né tránh rủi ro trên thị trường.

Nhược điểm của trái phiếu rủi ro cao

- Trái phiếu rủi ro cao có rủi ro mất khả năng thanh toán cao hơn hầu hết các trái phiếu có xếp hạng tín dụng tốt hơn.

- Giá trái phiếu rủi ro cao có thể biến động do những bất ổn thuộc tình hình tài chính của nhà phát hành.

- Thị trường trái phiếu rủi ro cao hoạt động tích cực có thể cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái mua quá mức, nghĩa là các nhà đầu tư đang chấp nhận rủi ro quá cao và có thể dẫn đến suy thoái thị trường.

Xếp hạng trái phiếu rủi ro cao

Mặc dù trái phiếu rủi ro cao được coi là khoản đầu tư nguy hiểm, nhà đầu tư có thể theo dõi mức độ rủi ro bằng cách xem xét hệ số tín nhiệm của trái phiếu. Hệ số tín nhiệm của trái phiếu tác động đến giá thị trường của trái phiếu và lãi suất chào bán của nó.

Xem thêm: 4 Màu Sắc Tinh Dịch Màu Gì, Tinh Dịch Màu Vàng Liệu Có Bình Thường

Công ty Standard & Poor có thang xếp hạng tín dụng từ AAA cho đến xếp hạng C và D. Bất kỳ trái phiếu nào có xếp hạng thấp hơn BB được cho là thuộc loại đầu cơ hoặc trái phiếu rủi ro cao. Xếp hạng này có thể là tín hiệu cảnh báo cho các nhà đầu tư không thích rủi ro.