HƯỚNG DẪN LỌC CỔ PHIẾU BẰNG AMIBROKER

  -  

Muốn lọc được cổ phiếu, bạn có thể sử dụng code lọc cổ phiếu trong Amibroker. Đây là một hệ thống có chức năng giao dịch trên ngôn ngữ Amibroker, được sử dụng từ phần mềm Amibroker. Ngoài chức năng lọc cổ phiếu, khi sử dụng code này bạn có thể scan cổ phiếu, phân tích kỹ thuật bằng cách thiết lập tín hiệu mua bán trên biểu đồ.Bạn đang xem: Hướng dẫn lọc cổ phiếu bằng amibrokerBạn đang xem: Hướng dẫn lọc cổ phiếu bằng amibroker

Amibroker là gì?
Bạn đang xem: Hướng dẫn lọc cổ phiếu bằng amibroker

*Xem thêm: Pending Install Là Gì - Sửa Lỗi Windows Update

Giao diện Amibroker

Ví dụ như bạn muốn tạo ra điểm mua bán, backtest điểm mua bán, cũng như lọc điểm mua bán…

Vậy bộ lọc code lọc cổ phiếu trong Amibroker dựa vào tiêu chí nào?
Xem thêm: Chứng Khoán Là Gì Cách Chơi Chứng Khoán Cho Người Mới Bắt Đầu (2021)

*

Code Amibroker – điểm mua bán hay nhất

Tham khảo code lọc cổ phiếu tích lũy Amibroker dưới đây

Tham khảo code lọc cổ phiếu trong amibroker bằng cách chia sẻ file .AFL. hoặc làm theo code bên dưới. Ngoài ra bạn có thể tải link này về Link tải code lọc cổ phiếu và phần mềm chứng khoán Amibroker miễn phí:

Bạn có thể dùng code dưới đây:

+ Code amibroker thứ 1

// AFL for Dynamic RSI

//============================================================

_SECTION_BEGIN(“Dynamic RSI”);

DZbuy = Param(“Buy Zone Probability”,0.1,0.1,0.5,0.1);

DZsell = Param(“Sell Zone Probability”,0.1,0.1,0.5,0.1);

Period = Param(“Period”, 14, 2, 30, 1);

Lb = Param(“LookBack Period”,60,40,120,1);

RSILine = RSI(Period);

jh = HHV(RSILine,Lb);

jl = LLV(RSILine,Lb);

jc = (WMA((jh-jl),Period)*0.50)+WMA(jl,Period);

Hiline = jh-jc*DZbuy;

Loline = jl+jc*DZsell;

//midline = (jh-jl)/2;

Plot(HiLine,””,colorDarkRed, styleThick| styleDashed);

Plot(LoLine,””,colorDarkRed, styleDashed|styleThick);

Plot(jc, “”,colorGrey40, styleDashed|styleThick);

R = ( 4 * RSILine + 3 * Ref(RSILine,-1) + 2 * Ref(RSILine,-2) + Ref(RSILine,-3) ) / 10;

Plot(R,””,IIf(R>jc,colorLime,colorRed),styleThick);

kh = IIf(R>Hiline, R,Hiline);

PlotOHLC( kh,kh,Hiline,Hiline, “”, IIf(R>HiLine,colorLime,colorBlack), styleCloud );

kl = IIf(R 100000;

DK3 = C>5;

DK5=V>0.8*MA(Ref(V,-1),10);// khối lượng lớn hơn 80% trung bình 10 phiên, nếu lọc lúc 14h thì thay 0.8 bằng 1.3 hay 1.5 tuỳ thích

DK6 = C>1.02*Ref(C,-1);// giá lớn hơn 2% phiên liền trước

Buy = DK2 AND DK3 AND DK5 AND DK6;

Filter = Buy;

+ Code amibroker thứ 3

/* This AFL is to plot Supertrend for Swing Trading, this can also be sued for Intraday Supertrend, I would suggest

*/

_SECTION_BEGIN(“Supertrend AFL”);

SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);

SetBarFillColor(IIf(C>O,ParamColor(“UP Color”, colorGreen),IIf(CO,ParamColor(“Wick UP Color”, colorLime),IIf(Cfinal_UpperBand)), (UpperBand), final_UpperBand);

final_LowerBand = Iif( ((LowerBand>final_LowerBand) OR (Close=final_UpperBand)),final_LowerBand,

IIf(((SuperTrend==final_LowerBand) AND (Close>=final_LowerBand)),final_LowerBand,

IIf(((SuperTrend==final_LowerBand) AND (CloseClose, ParamColor(“Resistance”, colorRed ), ParamColor( “Support”, colorGreen ))), ParamStyle(“Style”) | styleThick | styleLine );

Return SuperTrend;

}

Periods_set = Param(“Periods”, 7, 1, 50 );

Multiplier_set = Param(“Multiplier “, 1, 1, 10 );

Multiplier = Multiplier_set;

Period = Periods_set ;

SuperTrend = FunctionST(Period,Multiplier);

_SECTION_END();

Các bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong video dưới đây

Trên đây là bài viết chia sẻ code lọc cổ phiếu trong Amibroker để tìm kiếm mã cổ phiếu đang có xu hướng tăng. Hy vọng những chia sẻ ở trên đã mang đến những kiến thức hữu ích cho những người đang nghiên cứu cổ phiếu.