Hatch là gì

  -  
hatch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hatch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hatch.

Bạn đang xem: Hatch là gì


Từ điển Anh Việt

hatch

/hætʃ/

* danh từ

cửa sập, cửa hầm (dưới sàn nhà); cửa hầm chứa hàng (của tàu thuỷ)

under hatches: để dưới hầm tàu, giam trong hầm tàu

cửa cống, cửa đập nước

(nghĩa bóng) sự chết

(nghĩa bóng) sự đẩy vào cảnh tối tăm bần cùng

* danh từ

sự nở (trứng)

sự ấp trứng

ổ chim con mới nở

ổ trứng ấp

hatches, catches, matches, dispaches

mục sinh tử giá thú (trên báo)

* ngoại động từ

làm nở trứng

ấp (trứng)

ngấm ngầm bày đặt, ngấm ngầm dự định (âm mưu...)

* nội động từ

nở (trứng, gà con)

to count one"s chickens before they are hatched

(tục ngữ) (xem) chicken

* danh từ

nét chải, đường gạch bóng (trên hình vẽ)

* ngoại động từ

tô nét chải, gạch đường bóng (trên hình vẽ)


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

hatch

* kinh tế

ấp trứng

cửa hầm tàu

cửa khoang

máng

một lứa ấp trứng

nở trứng

sự nở trứng

* kỹ thuật

cửa sập

đường gạch gạch

gạch chéo

kẻ nét chải

khắc

lối vào

nét

nét bóng

nét cắt

nét chải

nét đứt

nét gạch

nét gạch gạch

vạch

xây dựng:

cửa dập

đường gạch bóng

kẻ chéo

kẻ sọc

vuốt ở góc

giao thông & vận tải:

cửa lỗ

cửa nắp vỏ

miệng khoang hàng


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Social Bookmarking Là Gì Và Các Bước Chia Sẻ Bài Vào Social Bookmark


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Mua Bán Ac Cf - Trang Chủ Nick Cf Đột Kích


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*