Elegant nghĩa là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Quý Khách đang xem: Là gì? nghĩa của tự elegant tức thị gì, nghĩa của tự elegant trong giờ đồng hồ việt
Bạn đang xem: Elegant nghĩa là gì

*

*

*Xem thêm: Miếng Dán Cường Lực Là Gì ? Nên Dán Kính Cường Lực Không

*

elegant /"eligənt/ tính từ
tkhô giòn lịch, thanh nhã (người, giải pháp ăn mặc...); nhã (văn) cùi lách hạng tốt nhất, chiến, cừ danh từ fan tkhô giòn định kỳ, bạn tao nhãnhã nhặnphong nhãLĩnh vực: toán thù và tintao nhãelegant breadboardđẳng cấp thu nhỏ tuổi đẹp nhất mắtelegant programminglập trình elegantelegant programminglập trình sẵn khéo léo
*Xem thêm: Tuổi Vàng Là Gì - Tuổi Của Vàng Là Gì

elegant

Từ điển Collocation

elegant adj.

VERBS be, feel, look

ADV. extremely, very | quite, rather | beautifully the beautifully elegant spire of the church | casually, quietly the quietly elegant wives of the directors | impossibly, supremely the foyer of an impossibly elegant Paris hotel

Từ điển WordNet

adj.

refined & tasteful in appearance or behavior or style

elegant handwriting

an elegant dark suit

she was elegant to lớn her fingertips

small churches with elegant trắng spires

an elegant mathematical solution--simple and precise và lucid

displaying effortless beauty & simplicity in movement or execution

an elegant dancer

an elegant mathematical solution -- simple and precise

Microsoft Computer Dictionary

adj. Combining simplithành phố, terseness, efficiency, & subtlety. On the academic side of computer science, elegant design (say, of programs, algorithms, or hardware) is a priority, but in the frenetic pace of the computer industry, elegant kiến thiết may be sacrificed for the sake of speeding a product’s development, sometimes resulting in bugs that are difficult khổng lồ correct.

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: cultured fine polished refined superior tastefulant.: inelegant