Disgust Là Gì

  -  
Some say he"d been sleeping through the ages... that he"d retreated from a world he"d become disgusted with.

Bạn đang xem: Disgust là gì


Một vài kẻ nói rằng hắn đang ngủ một giấc mộng lâu năm qua bao đời rằng hắn vẫn thoái ẩn ngoài cái nhân loại nhưng mà hắn thấy ghê tởm.
Yes, the League of Nations, along with its successor, the United Nations, truly became an idol, a “disgusting thing” in the sight of God and of his people.
Đúng vậy, Hội Quốc Liên, với tổ chức triển khai kế vị là Liên Hiệp Quốc, sẽ thật sự vươn lên là một tượng thần, một “sự gớm-ghiếc” trước đôi mắt Đức Chúa Ttránh và dân ngài.
In addition, many of these emotions, including happiness, sadness, anger, fear, surprise, disgust, shame, anguish & interest are universally recognized.
Thêm vào đó, đa số gần như cảm hứng tiếp sau đây, bao hàm hạnh phúc, khổ sở, tức giận, khiếp sợ, không thể tinh được, khó chịu, xấu hổ, đau đớn cùng yêu thích mang tính toàn cầu.
21 Daniel was told: “From the time that the constant feature has been removed & there has been a placing of the disgusting thing that is causing desolation, there will be one thousvà two hundred & ninety days.”
21 Đa-ni-ên được trả lời: “Từ kỳ trừ-vứt của-lễ thiêu hằng dưng cùng sự gớm-ghiếc làm cho hoang-vu sẽ tiến hành lập lên, thì sẽ có một ngàn nhị trăm chín mươi ngày”.
When we were first investigating the role of disgust in moral judgment, one of the things we became interested in was whether or not these sorts of appeals are more likely lớn work in individuals who are more easily disgusted.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Magpie Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Magpie


khi Shop chúng tôi lần thứ nhất điều tra sứ mệnh của sự ghê tởm vào câu hỏi Đánh Giá đạo đức nghề nghiệp, một giữa những điều khiến cho công ty chúng tôi quan tâm là liệu có hay là không điều đó dễ thấy hơn nghỉ ngơi những người dễ dàng cảm thấy kinh tởm rộng.
Word of mouth eventually gave sầu Birdemic attention from horror movie websites Dread Central & Bloody Disgusting, while the trailer was featured on the July 30 episode of G4"s Attaông xã of the Show.
Nhờ sự truyền miệng, số đông website siêng về phyên ổn kinh dị nhỏng Dread Central cùng Bloody Disgusting, đã biết đến bộ phim truyền hình, trong những lúc một đoạn trailer tiếp thị bộ phim truyền hình được chuyển lên lịch trình Attaông chồng of the Show ngày 30 mon 7 của đài G4.
Disgusted with the corrupt clergy, many other Catholics followed hyên ổn và became itinerant preachers.
chán ghét sản phẩm giáo phđộ ẩm đồi bại, không ít người dân Công giáo khác đi theo ông với biến hóa những người dân rao giảng lưu lại động.
We have to resort to experimental methods to answer this, and so what we can vì chưng is actually bring people into lớn the lab và disgust them and compare them to lớn a control group that hasn"t been disgusted.

Xem thêm: Thánh Nào Cũng Thiêng, Thần Thánh Là Gì, Nghĩa Của Từ Thần Thánh


Chúng tôi sẽ đề nghị dựa vào mang lại những phương thức thực nghiệm nhằm vấn đáp thắc mắc này, cùng bởi vì vậy đầy đủ gì Cửa Hàng chúng tôi có thể làm cho là đích thực chuyển đông đảo tín đồ vào những chống nghiên cứu với kì thị họ đồng thời đối chiếu bọn họ với một đội nhóm kiểm soát và điều hành hồ hết thứ nhưng mà không biến thành kì thị.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M