Dđường Trung Bình

  -  
*

+ (Delta ABC) tất cả (D) là trung điểm của (AB) , (E) là trung điểm của (AC) đề nghị (DE) là đường vừa phải của tam giác (ABC) ( Rightarrow DE m//BC;,DE = dfrac12BC.)

+ Nếu (left{ eginarraylDA = DB\DE m//BCendarray ight. Rightarrow EC = EA) .

Bạn đang xem: Dđường trung bình

Đường vừa phải của hình thang

Ví dụ:

*

+ Hình thang (ABCD) (hình vẽ) tất cả (E) là trung điểm (AD) , (F) là trung điểm của (BC) cần (EF) là đường vừa đủ của hình thang ( Rightarrow left{ eginarraylEF m//DC\EF = dfracAB + DC2endarray ight.)

2. Các dạng toán thù hay gặp

Dạng 1: Chứng minh những hệ thức về cạnh với góc. Tính những cạnh cùng góc.

Phương pháp:

Sử dụng đặc điểm con đường mức độ vừa phải của tam giác với hình thang.


+ Đường vừa phải của tam giác thì tuy vậy tuy vậy với cạnh đồ vật cha với bởi nửa cạnh ấy.

+ Đường trung bình của hình thang thì tuy vậy song với nhị đáy và bằng nửa tổng nhì đáy.

+ Đường trực tiếp trải qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy vậy tuy nhiên với cạnh lắp thêm hai thì đi qua trung điểm cạnh sản phẩm ba.

Xem thêm: Chỉ Số Rsi Là Gì ? Ý Nghĩa & Cách Dùng Chỉ Số Rsi Trong Forex Từ A

+ Đường thẳng trải qua trung điểm một lân cận của hình thang cùng tuy nhiên song cùng với nhì lòng thì đi qua trung điểm bên cạnh sản phẩm nhì.

Dạng 2: Chứng minh một cạnh là mặt đường trung bình của tam giác, hình thang.

Phương pháp:

Sử dụng định nghĩa mặt đường vừa đủ của tam giác và hình thang.

+ Đường mức độ vừa phải của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh của tam giác.

Xem thêm: Shota Là Gì - Shotacon Là Gì

+ Đường vừa phải của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai sát bên của hình thang.


Mục lục - Toán thù 8
CHƯƠNG 1: PHÉPhường NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
Bài 1: Phxay nhân đối chọi thức cùng với đa thức, nhiều thức cùng với đa thức
Bài 2: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 3: Các hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)
Bài 4: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bởi phương pháp đặt nhân tử bình thường
Bài 5: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sử dụng hằng đẳng thức
Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bởi phương pháp đội hạng tử
Bài 7: Phối phù hợp nhiều phương pháp so với nhiều thức thành nhân tử
Bài 8: Chia đối chọi thức mang đến 1-1 thức
Bài 9: Chia đa thức một phát triển thành đang sắp xếp
Bài 10: Ôn tập cmùi hương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1: Phân thức đại số
Bài 2: Rút gọn phân thức đại số
Bài 3: Qui đồng mẫu thức những phân thức
Bài 4: Cộng, trừ các phân thức
Bài 5: Nhân, phân chia các phân thức hữu tỉ
Bài 6: Biến thay đổi các phân thức hữu tỉ
Bài 7: Ôn tập cmùi hương 2: Phân thức đại số
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1: Mở đầu về pmùi hương trình
Bài 2: Phương trình số 1 một ẩn cùng phương pháp giải
Bài 3: Phương thơm trình tích
Bài 4: Phương thơm trình đựng ẩn ở mẫu
Bài 5: Giải bài xích toán thù bằng cách lập pmùi hương trình
Bài 6: Ôn tập chương thơm 3: Phương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Bài 1: Liên hệ giữa trang bị từ bỏ với phép cộng
Bài 2: Liên hệ thân lắp thêm tự và phnghiền nhân
Bài 3: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 4: Pmùi hương trình cất dấu cực hiếm tuyệt vời nhất
Bài 5: Ôn tập chương 4: Bất pmùi hương trình số 1 một ẩn
CHƯƠNG 5: TỨ GIÁC
Bài 1: Tứ giác
Bài 2: Hình thang
Bài 3: Đường vừa đủ của tam giác, hình thang
Bài 4: Đối xứng trục
Bài 5: Hình bình hành
Bài 6: Đối xứng trọng tâm
Bài 7: Hình chữ nhật
Bài 8: Hình thoi
Bài 9: Hình vuông
Bài 10: Ôn tập cmùi hương 5: Tứ đọng giác
CHƯƠNG 6: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
Bài 1: Đa giác, đa giác phần nhiều
Bài 2: Diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác
Bài 3: Diện tích hình thang, diện tích S hình thoi
Bài 4: Ôn tập chương 6: Đa giác, diện tích đa giác
CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Bài 1: Định lí Ta-lét. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
Bài 2: Tính chất con đường phân giác của tam giác
Bài 3: Hai tam giác đồng dạng
Bài 4: Trường phù hợp đồng dạng đầu tiên
Bài 5: Trường đúng theo đồng dạng thiết bị hai
Bài 6: Trường hòa hợp đồng dạng lắp thêm ba
Bài 7: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Bài 8: Ôn tập chương 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP. ĐỀU
Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Bài 2: Thể tích hình hộp chữ nhật
Bài 3: Hình lăng trụ đứng
Bài 4: Hình chóp mọi, hình chóp cụt gần như
Bài 5: Ôn tập chương thơm 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như
*

*

Học toán thù trực con đường, kiếm tìm tìm tư liệu toán và share kiến thức toán thù học tập.