CUTOVER LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ donghotantheky.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Bạn đang xem: Cutover là gì

The company has been growing again thanks to a cutover of all production to its trademark green longneck bottles. The term "parallel adoption" is denoted in these sources, although consistent per source as: parallel conversion, parallel running, shadow-running, parallel cutover and parallel implementation. Almost all of the trees are a second growth forest, grown back after the land was heavily cutover around the start of the 20th century. Many growers plant seedlings on old fields but there is increasing interest in managing balsam fir that establishes itself naturally on many old cutover sites. Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên donghotantheky.vn donghotantheky.vn hoặc của donghotantheky.vn University Press hay của các nhà cấp phép.


Bạn đang xem: Cutover là gì

*

*

*Xem thêm: Cách Giải Phương Pháp Cardano Tìm Nghiệm Của Phương Trình Bậc 3 Tổng Quát

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập donghotantheky.vn English donghotantheky.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*Xem thêm: Đổi Yên Nhật Ở Đâu - Địa Chỉ, Tỷ Giá, Những Lưu Ý Cần Biết Khi Đổi

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語