Crack Down Là Gì

  -  
Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 213 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ, vì Huyền Trang và Brandon Garner phụ trách.TRANG: Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS từ bây giờ, chúng tôi xin tạo thành quý vị nhì thành ngữ mới. Một có động từ TO CRACK nghĩa là làm vỡ, làm gãy, và một có động từ TO CROSS nghĩa là bước ngang qua. Brandon xin hiểu thành ngữ thứ nhất.BRANDON: The first idiom is CRACK DOWN ON..., CRACK DOWN ON...TRANG: CRACK DOWN có nghĩa là áp dụng kỷ luật nghiêm khắc, hay đàn áp thẳng tay.khi vấn đề xe pháo cộ giữ thông gây nên nhiều khó khăn, ông cảnh sát trưởng vào thị trấn của chúng tôi đã phải hành động. Ông nói:BRANDON: For months, motorists had been speeding down Main Avenue. They caused a number of accidents including citizens being hit. That’s when more police officers were assigned khổng lồ enforce the law. It’s worked. Since we CRACKED DOWN, there have been fewer problems.TRANG: Từ nhiều tháng qua, những người lái xe cộ đã đi quá nhanh hao trên bé đường Main vào thị trấn. Họ gây ra một số tai nạn, kể cả việc đụng phải nhiều cư dân. Đó là lúc có thêm nhiều cảnh sát được bố trí để thi hành luật lệ. Điều này đã mang lại kết quả. Kể từ Lúc chúng tôi thẳng tay trừng phạt, các vấn nạn đã bớt dần.TO SPEED là đi nkhô nóng, và TO ENFORCE là bắt tuân lịnh, thi hành luật pháp. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.BRANDON: For months, motorists had been speeding down Main Avenue. They caused a number of accidents including citizens being hit. That’s when more police officers were assigned to enforce the law. It’s worked. Since we CRACKED DOWN, there have been fewer problems.TRANG: Xin quý vị lưu giữ ý, động từ CRACK DOWN đi kèm với giới từ ON Lúc theo sau là một object ( một người tốt một vật ). Trong thí dụ dưới đây, một nhân viên văn phòng than phiền về cách xử sự gắt gao của ông xếp:BRANDON: I know the employee manual says that we only have sầu an hour for lunch. But once in a while I have sầu an errvà to lớn run and I get bachồng a few minutes late to the office. My new boss is so strict about the rules. He’s taking notes on anyone who is not at his desk on time. He’s really CRACKING DOWN ON us.TRANG: Tôi biết rằng theo sách điều lệ mang đến nhân viên cấp dưới thì chúng tôi chỉ có một tiếng đồng hồ để nạp năng lượng trưa. Tuy nhiên, nhiều khi tôi cần phải chạy việc vặt và tôi trở lại sở trễ vài phút. Ông xếp mới của tôi rất nghiêm ngặt về luật lệ. Ông ấy đứng tên những người nào ko ngồi ở bàn giấy đúng giờ. Ông ấy triệt để áp dụng luật lệ đối với chúng tôi.MANUAL là sách điều lệ, RUN ERRAND là chạy việc vặt, và STRICT là nghiêm ngặt. Bây giờ Brandon xin gọi lại thí dụ này.BRANDON: I know the employee manual says that we only have sầu an hour for lunch. But once in a while I have an err& lớn run & I get baông chồng a few minutes late to lớn the office. My new trùm is so strict about the rules. He’s taking notes on anyone who is not at his desk on time.


Bạn đang xem: Crack down là gì


Xem thêm: Aspire Là Gì ? Aspire Có Nghĩa Là GìXem thêm: Chúng Ta Sau Này Cái Gì Cũng Có Chỉ Là Không Có Chúng Ta, Sau Này Chúng Ta Cái Gì Cũng Có Chỉ Là Không Có

He’s really CRACKING DOWN ON us.MUSIC BRIDGETRANG: Tiếp theo phía trên là thành ngữ thứ hai.BRANDON: The second idiom is CROSS THAT BRIDGE WHEN ONE COMES TO IT, CROSS THAT BRIDGE WHEN ONE COMES TO IT.TRANG: CROSS THAT BRIDGE WHEN ONE COMES TO IT có một từ mới là BRIDGE nghĩa là cây cầu. Nghĩa đen là Lúc tới cầu thì sẽ qua mong. Vì thế, nghĩa bóng là giải quyết một vấn đề Lúc nó xảy ra, chứ ko tính trước.Cô Mary chuẩn bị dọn nhà tới thành phố New York. Làm sao cô có đủ điều kiện để sống tại thành phố đắt đỏ này? Bạn cô mang lại biết:BRANDON: Mary’s determined khổng lồ move to Thủ đô New York next fall. At the moment, she doesn’t know what she’s going khổng lồ bởi for a job when she gets there. Still, she’s not worried. She says that she will CROSS THAT BRIDGE WHEN SHE COMES TO IT. The way she figures it, she’ll be able lớn find work after she gets settled.TRANG: Cô Mary nhất quyết dọn đi New York vào mùa thu tới. Vào lúc này, cô không biết cô sẽ làm việc gì lúc đến đó. Tuy vậy cô vẫn không lo ngại lắng. Cô nói rằng cô đến đó sẽ hay. Cô tính rằng cô sẽ có thể tìm được việc làm sau khi cô ổn định được cuộc sống.TO BE DETERMINED là kiên quyết, nhất định, và TO SETTLE là định cư, ổn định cuộc sống. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.BRANDON: Mary’s determined to move sầu to lớn Thành Phố New York next fall. At the moment, she doesn’t know what she’s going khổng lồ vị for a job when she gets there. Still, she’s not worried. She says that she will CROSS THAT BRIDGE WHEN SHE COMES TO IT. The way she figures it, she’ll be able lớn find work after she gets settled.TRANG: Một ông bố tỏ ý ngạc nhiên lúc nhỏ gái ông quyết định muốn học làm bác sĩ. Ông nói:BRANDON: I knew that my daughter liked to lớn help people & was good in science. But I had no idea about her ambition. For now, my wife và I don’t have sầu any plans to start thinking about how to lớn finance such an expensive sầu investment since she might change her mind. We prefer khổng lồ CROSS THAT BRIDGE WHEN WE COME TO IT.TRANG: Tôi biết rằng nhỏ gái tôi thích giúp đỡ mọi người và giỏi khoa học. Nhưng tôi không hề biết về mong vọng của con. Vào lúc này, nhị vợ chồng tôi ko có ý định suy tính về việc làm thế nào để trả tiền học đắt đỏ nlỗi vậy bởi vì con tôi có thể ráng đổi ý kiến. Chúng tôi muốn đến đó sẽ hay, không cần lo trước.AMBITION là tđắm đuối vọng, mong vọng, và TO FINANCE là cấp tiền mang đến, tài trợ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.BRANDON: I knew that my daughter liked lớn help people & was good in science. But I had no idea about her ambition. For now, my wife & I don’t have any plans to start thinking about how to finance such an expensive investment since she might change her mind. We prefer lớn CROSS THAT BRIDGE WHEN WE COME TO IT.TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS từ bây giờ của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Nhỏng vậy là chúng ta vừa học được nhị thành ngữ mới. Một là CRACK DOWN nghĩa là áp dụng kỷ luật nghêm khắc, đàn áp thẳng tay, và nhị là CROSS THAT BRIDGE WHEN ONE COMES TO IT nghĩa là tới đó sẽ tuyệt. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.