CONCEIVABLE LÀ GÌ

  -  
We vì not know, we cannot tell, no mortal mind can conceive the full import of what Christ did in Gethsemane.

Bạn đang xem: Conceivable là gì


Chúng ta ngần ngừ, bọn họ cần thiết biết được, không một phoán đoán trần ai như thế nào hoàn toàn có thể gọi được chân thành và ý nghĩa vừa đủ của điều mà Đấng Ky Tô sẽ làm trong Vườn Ghết Sê Ma Nê.
Tuy nhiên, khi xem xét kỹ tỉnh thành này, tín đồ ta hoàn toàn có thể thấy một mô hình đã làm được hình thành sống Evày thusống xưa.
Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng là Lu-ca với những người đọc sách hồi âm bởi ông viết gọi như vậy về hầu hết câu Kinh-thánh này”.
If there is some higher order running the universe, it"s probably so different from anything our species can conceive, there"s no point in even thinking about it.
Nếu bao gồm một thứ về tối cao hơn trong ngoài trái đất này thì nó sẽ không còn giống như bất cứ điều gì cơ mà ta có thể thừa nhận thức được nghĩ về điều đó ta thậm chí còn chả biết đề nghị nghĩ gì.
We recreate the past that people cannot conceive because the baseline has shifted & is extremely low.
Chúng ta tái tạo lại dòng thừa khứ đọng mà lại những fan quan yếu nhấn thức được nó vì mặt đường mốc giới đã bị vận động và di chuyển cùng vẫn ở trong phần rất thấp
“When a man and woman conceive a child out of wedloông xã, every effort should be made khổng lồ encourage them lớn marry.
“khi một người nam giới cùng một fan phụ nữ trúc thai một người con ngoại trừ hôn thú, thì cần có rất nhiều cố gắng nỗ lực để khuyến khích bọn họ thành thân với nhau.

Xem thêm: Msl Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Nghĩa Của Từ Msl Là Gì


You stopped with destroying the illusion, & since you did it in every conceivable direction, you actually have sầu worked your way inkhổng lồ a new illusion-that one can stop with this.
quý khách hàng dừng cùng với Việc tiêu diệt mọi mộng tưởng, cùng bởi vì vậy bạn làm cho nó theo 1 phía dễ dàng hiểu, các bạn thiệt sự vẫn bước vào một ảo tưởng mới mà một fan có thể giới hạn vấn đề này.
He hated being the grandson of Agrippa và slandered Augustus by repeating a falsehood that his mother was actually conceived as the result of an incestuous relationship between Augustus và his daughter Julia the Elder.
Ông chán ghét thực tiễn rằng ông là con cháu nội của Agrippage authority, với vu khống Augustus bằng phương pháp lặp lại một khẩu ca dối rằng chị em của ông đã thực sự là công dụng của một quan hệ loạn dâm thân Augustus và phụ nữ của ông ta Julia Già.
Distributive bargainers conceive of negotiation as a process of distributing a fixed amount of value.
Người trao đổi phân păn năn hiểu hội đàm nhỏng là một trong những quy trình phân pân hận một lượng giá trị cố định.
It was conceived from the concept that human civilization owes its existence to lớn religious và philosophical truth.

Xem thêm: Picking Up Là Gì - Nghĩa Của Pick Up Là Gì Trong Tiếng Anh


Nó được hình thành từ định nghĩa rằng nền văn minch quả đât nợ sự mãi sau của nó đối với lẽ thiệt tôn giáo cùng triết học.
Had there been a “throwing down of seed,” or a conceiving of human offspring, before Adam & Eve sầu sinned?