Cổ phiếu phổ thông là gì

  -  

Chưa bao giờ thị trường chứng khoán lại sôi động như hiện nay. Bạn muốn đầu tư vào chứng khoán nhưng chưa hiểu rõ về cổ phiếu phổ thông cũng như các cổ phiếu cơ bản.

Bạn đang xem: Cổ phiếu phổ thông là gì

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu thường. Từ đó giúp bạn có những lựa chọn đúng đắn khi đầu tư.

Cổ phiếu là một loại cổ phần và được cấp dưới dạng chứng chỉ hoặc sổ sách, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Người sở hữu cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông cũng như chủ sở hữu của công ty phát hành cổ phiếu.

Căn cứ vào quyền lợi của người nắm giữ, cổ phiếu được chia thành 2 loại:


*
*
*
*

Khác nhau

Căn bản:

Cổ phiếu phổ thông là cổ phiếu bắt buộc của công ty cổ phần.Cổ phiếu ưu đãi là cổ phiếu tự nguyện

Về thu nhập:

Cổ phiếu phổ thông có lợi tức biến động, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và sau khi đã trả lãi cho trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi.Cổ phiếu ưu đãi có mức sinh lời ổn định với tỷ lệ cố định trên mệnh giá

Về người nắm giữ cổ phiếu:

– Cổ phiếu phổ thông:

Người sở hữu cổ phần phổ thông là người cuối cùng được hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý khi công ty phá sản.Người sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết và ứng cử vào các chức vụ quản lý văn phòng.

Xem thêm: Botv Youtube Lừa Đảo

– Cổ phiếu ưu đãi:

Khi công ty phá sản, người sở hữu cổ phiếu ưu đãi nhận tiền để thanh lý tài sản trước mặt các cổ đông phổ thông.Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi không được ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Quyền bầu cử

Cổ phiếu phổ thông: có quyền biểu quyết theo số lượng cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ.Cổ phần ưu đãi: Cổ phần ưu đãi biểu quyết có quyền biểu quyết cao hơn cổ phần phổ thông. Ngược lại, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết.

Khả năng chuyển

Cổ phiếu phổ thông: Miễn phí chuyển nhượng.Cổ phiếu ưu đãi: Không được chuyển nhượng tự do.

Khả năng chuyển đổi

Cổ phiếu phổ thông: không được chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi.Cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Thu hồi tài sản

Cổ phiếu phổ thông: Người sở hữu cổ phần phổ thông là người cuối cùng được hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý khi doanh nghiệp phá sản.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Chạy Deliverynow, Đăng Ký Chạy Deliverynow

Cổ phiếu ưu đãi: Khi doanh nghiệp phá sản, người sở hữu cổ phần ưu đãi nhận tiền thanh lý tài sản trước cổ đông phổ thông nhưng sau trái chủ.

Trên đây là những thông tin cơ bản cần biết về cổ phiếu phổ thông, sự khác biệt cơ bản giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn đầu tư chứng khoán. Chúc may mắn!