CHỈ BÁO ICHIMOKU

  -  
Chỉ báo Ichimoku là một công cụ tích hợp của việc phân tích kỹ thuật được giới thiệu vào năm 1968, bởi người sáng lập là Goishi Hosoda . Ý tưởng hệ thống này là khả năng nhận biết nhanh chóng việc hiểu trạng thái xu hướng, sựchuyển động giá, và có tất cả 5 nhân tố của hệ thống kết hợp với sự chuyển động giá, với quan điểm đặc tính chu kỳ của các mối liên hệ, với điều kiện chuyển động nhóm của hành vi con người.

Bạn đang xem: Chỉ báo ichimoku


Cách dùng ichimoku

Chỉ báo Ichimoku gồm 5 đường có thể là những đường hỗ trợ và kháng cự, và giao nhau có thể được coi là tín hiệu bổ sung:

Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi, màu xanh)Kijun-Sen (Đường cơ bản, màu đỏ)Senkou Span A (Đường chính yếu A, giới hạn màu xanh lá cây của đám mây)зеленая граница облака)Senkou Span B (Đường chính yếu B, giới hạn màu đỏ của đám mây)Chikou Span (Đường còn lại, màu xanh lá cây)

Kumo (Đám mây) là nhân tố trung tâm của hệ thống Ichimoku, là vùng hỗ trợ và kháng cự. Được tạo lập bởi các đường chính yếu A và B.

Xác định xu hướng và sự điều chỉnh:

Giá di chuyển trên đám mây, cho thấy xu hướng tăngGiá di chuyển dưới đám mây, cho thấy xu hướng giảmGiá di chuyển trong đám mây, cho thấy xu hướng đi ngangMàu của đám mây thay đổi từ màu xanh lá cây sang màu đỏ, cho thấy sự điều chỉnh trong phạm vi của xu hướng tăng.Màu của đám mây thay đổi từ màu đỏ sang màu xanh lá, cho thấy sự điều chỉnh trong phạm vi của xu hướng giảm.

Xem thêm: " Tam Giác Đều Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Tam Giác Đều

Xác định sự hỗ trợ và mức kháng cự:

Đường chính yếu A của đường đầu tiên hỗ trợ với xu hướng tăngĐường chính yếu B của đường thứ 2 hỗ trợ với xu hướng tăngĐường chính yếu A đầu tiên của mức kháng cự với xu hướng giảmĐường chính yếu B của đường thứ 2 mức kháng cự với xu hướng giảm

Các dấu hiệu mạnh cho việc mua/bán xuất hiện phía trên đám mây:

Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ dưới lên, đây là dấu hiệu để mua.Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ trên xuống, đây là dấu hiệu để bán.

Các dấu hiệu yếu cho việc mua/bán xuất hiện bên trong đám mây :

Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ dưới lên, đây là dấu hiệu để mua.Đường chuyển đổi cắt đường cơ bản từ trên xuống, đây là dấu hiệu để bán.

Xem thêm: Cách Đầu Tư Tiền Ảo - 500 Triệu Đồng Nhàn Rỗi Có Nên Đầu Tư Tiền Ảo

*

Tính toán

Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi, màu xanh) đây là (9-mức tối đa của giai đoạn + 9- mức tối thiểu của giai đoạn)/2Kijun-Sen (Đường cơ bản, màu đỏ) đây là (26-mức tối đa của giai đoạn + 26-mức tối thiểu của giai đoạn)/2Senkou Span A (Đường chính yếu A, giới hạn màu xanh lá cây của đám mây) đây là(Đường chuyển đổi + Đường cơ bản)/2Senkou Span B (Đường chính yếu B, giới hạn màu đỏ của đám mây) đây là(52-mức tối đa của giai đoạn + 52-mức tối thiểu của giai đoạn)/2Chikou Span (Đường còn lại, màu xanh lá cây) đây là giá đóng cửa bị di chuyển , của 26 giai đoạn trước.

Làm thể nào để thiết lập Chỉ báo Ichimoku trong sàn giao dịch