Cách Tính Chi Phí Phát Hành Trái Phiếu

  -  

Một trong các điểm chuyển đổi vào chính sách kế toán thù doanh nghiệp ban hành theo Thông tứ số 200/2014/TT-BTC (hotline tắt là Thông tư 200) là những điều khoản bắt đầu về việc xử trí kế toán thù các ngân sách gây ra Lúc gây ra trái phiếu. Bài viết tiếp sau đây đang nắm rõ hơn biện pháp hạch tân oán theo những khí cụ new này.quý khách hàng vẫn xem: Cách tính chi phí phát hành trái phiếu

Kế tân oán ngân sách xây dựng trái phiếu thường theo Thông tứ 200

Chế độ kế toán thù doanh nghiệp lớn phát hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC phép tắc chi phí tạo trái phiếu sẽ được ghi thừa nhận ngay vào báo cáo hiệu quả marketing trường hợp nhỏ, hoặc vốn hóa là gia tài (hạch tân oán vào tài khoản 242) rồi phân chia dần.

Bạn đang xem: Cách tính chi phí phát hành trái phiếu

Quý Khách vẫn xem: Cách tính chi phí tạo ra trái phiếuquý khách hàng đã xem: Cách tính ngân sách thi công trái phiếu

Theo Thông tứ 200, chi phí kiến tạo trái khoán không ghi nhấn trực tiếp vào ngân sách tốt vốn hóa vào gia tài để phân bổ dần dần nữa mà lại trừ vào mệnh giá của trái khoán xây cất. Các cơ chế này phản ánh đúng bản chất rộng của ngân sách kiến thiết trái phiếu là một trong những khoản có tác dụng sút số tiền thu được tự trái khoán, cùng cũng tương xứng cùng với các khí cụ trong Chuẩn mực kế toán nước ngoài tương tự như Chuẩn mực kế toán thù Mỹ.

Xem thêm: Tầm Quan Trọng Của Usd Index Là Gì ? Ảnh Hưởng Của Usd Index Trong Giao Dịch Forex

ví dụ như kế tân oán trái phiếu thường: (Đơn vị tính:triệu đồng)

Để dễ ợt đến việc tính tân oán, phân bổ ngân sách sản xuất, tài khoản 34311 bắt buộc được cụ thể để theo dõi và quan sát thành nhì phần: Mệnh giá bán trái phiếu với Ngân sách thiết kế.

Xem thêm: Tương Sinh Và Tương Khắc Với Mạng Thổ Khắc Mạng Gì ? Khắc Mệnh Gì?

TK 343111 – Mệnh giá bán trái phiếu

TK 343112 – Chi phí thành lập trái phiếu

Nếu lãi suất vay của các số tiền nợ tương đương là 8% thì trái khoán được phân phát theo mệnh giá chỉ. Trường hợp chủ thể phân bổ chi phí xây đắp theo phương thức mặt đường trực tiếp thì ngân sách xây dựng được phân chia theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP. ĐƯỜNG THẲNG


*

Các cây viết toán thù tương quan trong thời gian 2015 như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.880

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 840

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 40

Trường vừa lòng cửa hàng phân chia ngân sách xuất bản theo cách thức lãi thực thì lãi vay thực tiễn của khoản vay này là lãi vay nhằm ưu tiên dòng tiền bỏ ra trả mang đến trái khoán về năm desgin bằng với số chi phí chiếm được từ việc tạo 9.880. Lãi suất thực tế của khoản vay mượn là 8,47%. Ta tất cả bảng phân chia chi phí xuất bản theo phương thức lãi thực nhỏng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP LÃI THỰC


*

Các cây bút toán liên quan cho số trái khoán nàhệt như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.880

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 836,8

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 36,8

Nợ TK 635 839,91

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,91

Nợ TK 635 843,29

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 43,29

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TRƯỜNG HỢPhường. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH CÓ CHIẾT KHẤU

Nếu lãi suất của những khoản nợ tương tự là 10%/năm thì trái phiếu được định vị nhỏng sau:

Nếu bài toán phân chia chiết khấu trái phiếu tiến hành theo phương pháp con đường thẳng thì Việc phân chia ưu đãi cùng chi phí chế tạo các năm theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP.. ĐƯỜNG THẲNG


*

Cách tính:

Chiết khấu phân bổ thường niên = 497,3/3 = 165,77Phí gây ra phân bổ thường niên = 120/3 = 40

Các bút toán thù tương quan trong thời hạn 2015 như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.382,7

Nợ TK 34312 497,3

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 1.005,77

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 40

Có TK 34312 165,77

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

Nếu chiết khấu trái phiếu được phân bổ theo phương pháp lãi thực thì ngân sách desgin cần được trừ khỏi số chi phí thu từ bỏ trái khoán nhằm tính ra Xác Suất ngân sách đi vay mượn thực tiễn cơ mà công ty cần chi trả. Tỷ lệ chi phí đi vay thực tế là Phần Trăm lãi suất để ưu tiên các dòng tiền bắt buộc tkhô nóng toán thù cho những trái nhà bằng với số chi phí thực thu được từ bỏ tạo ra trái phiếu. Với các báo cáo đang mang đến thì Tỷ Lệ chi phí đi vay thực tiễn lúc sản xuất trái phiếu của doanh nghiệp A là 10,5%. Ta gồm bảng phân chia chi phí tạo ra, ưu đãi trái phiếu nhỏng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP LÃI THỰC


*

Giải ưa thích cách tính:

túi tiền tài thiết yếu ghi nhấn hàng năm=Giá trị ghi sổ trái khoán đầu nămxTỷ lệ chi phí đi vay thực tiễn (10,5%)

Tổng khuyến mãi cùng giá tiền tạo ra phân bổ=Ngân sách chi tiêu tài thiết yếu ghi nhậnTiền lãi trái khoán chi trả bằng tiền

Các cây viết tân oán tương quan mang đến số trái phiếu này hệt như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.382,7

Nợ TK 34312 497,3 Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 985,59

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 36,08

Có TK 34312 149,51

Nợ TK 635 1.005,08

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,87

Có TK 34312 165,21

Nợ TK 635 1.005,08

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,87

Có TK 34312 165,21

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TRƯỜNG HỢPhường PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÓ PHỤ TRỘI

Nếu lãi vay của các số tiền nợ tương tự là 6% thì trái phiếu được định giá nhỏng sau:

10.000 x 0,83692 + 800 x 2,67301 = 10.534,6.

bởi vậy vào ngôi trường hợp chủ thể xuất bản trái khoán gồm phú trội với tầm prúc trội của trái khoán là: 10.534,6 – 10.000 = 534,6

Nếu chủ thể A thực hiện phân chia phụ trội cùng chi phí sản xuất theo phương pháp mặt đường thẳng thì khoản phú trội và phí tổn xây dựng phân chia theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, PHỤ TRỘI TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP. ĐƯỜNG THẲNG


*

Các bút toán đề đạt những năm 2015 nhỏng sau:

Nợ TK 111, 112: 10.414,6

Nợ TK 3411 120

Có TK 34311 1 10.000

Có TK 34313 534,6

Nợ TK 635 661,8

Nợ TK 34313 178,2

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 40

Nếu công ty A thực hiện phân bổ phụ trội với ngân sách xây cất theo phương thức lãi thực thì xác suất chi phí đi vay mượn thực tế là 6,436% cùng gồm bảng phân bổ sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường LÃI THỰC

Các bút toán tương quan đến khoản trái khoán xây dừng này nhỏng sau:

Nợ TK 111, 112: 10.414,6

Nợ TK 3431112 120

Có TK 343111 10.000

Có TK 34313 534,6

Nợ TK 635 670,33

Nợ TK 34313 167,21

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 37,53

Nợ TK 635 661,98

Nợ TK 34313 177,97

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 39,95

Nợ TK 635 653,10

Nợ TK 34313 189,42

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 42,52

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Tài bao gồm (2014), Thông tư số 200/2014/TT-BTC – Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp