CÁCH ĐẶT LỆNH MUA BÁN CHỨNG KHOÁN

  -  

1. Chọn tab “Giao dịch cổ phiếu”2. Chọn tab “Mua/bán”3. Chọn loại lệnh “Mua” tốt “Bán” vào phần Loại lệnh.4. Nhập mã chứng khoán trong ô Mã triệu chứng khoán5. Nhtràn vào số lượng chứng khoán trong ô Số lượng.6. Nhập giá bán (đơn vị chức năng 1000VND) vào ô Giá.

Bạn đang xem: Cách đặt lệnh mua bán chứng khoán

*
" width="550" height="340" srcset="https://donghotantheky.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_1_4115_700.jpg 550w, https://www.donghotantheky.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-300x185.png 300w, https://www.donghotantheky.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-1-400x247.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

7. Nhấn nút “Mua” để tại vị Lệnh mua hoặc dìm nút “Bán” để tại vị “Lệnh bán”.8. Hộp thoại xác nhận cùng với thông tin lệnh đặt sẽ tiến hành hiển thị.

*
" width="550" height="309" srcset="https://donghotantheky.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_2_4115_700.jpg 550w, https://www.donghotantheky.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-300x169.png 300w, https://www.donghotantheky.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-2-400x225.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

9. Nhấn nút ít “Xác nhận” để mang lệnh vào hệ thống, Nhấn nút ít “Quay lại” để kiểm soát và điều chỉnh lại10. Để coi tinh thần lệnh, bấm vào “Sổ lệnh”.11. Các lệnh không khớp vào thời gian cuối ngày sẽ tự động bị diệt. Những lệnh này không hề hiệu lực thực thi hiện hành vào ngày giao dịch thanh toán tiếp sau.

Xem thêm: Cisco Là Phần Mềm Gì ? Tổng Hợp Các Kiến Thức Liên Quan Đến Thiết Bị Cisco

II. HỦY/ SỬA LỆNH1. Vào đổi chác cổ phiếu2. Vào Sổ lệnh

*
" width="550" height="338" srcset="https://donghotantheky.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_3_4115_700.jpg 550w, https://www.donghotantheky.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-300x184.png 300w, https://www.donghotantheky.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-3-400x246.png 400w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

3. Chọn lệnh mà lại bạn có nhu cầu sửa/hủy4. Nhấn nút ít Sửa/bỏ nếu như muốn sửa/hủy lệnh, màn hình sửa/hủy lệnh sẽ hiển thị nlỗi sau:a. Màn hình xác nhận sửa lệnh

*
" width="453" height="268" srcset="https://donghotantheky.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_4_4115_700.jpg 453w, https://www.donghotantheky.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-300x177.png 300w, https://www.donghotantheky.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-4-400x237.png 400w" sizes="(max-width: 453px) 100vw, 453px" />

b. Màn hình chứng thực bỏ lệnh

*
" width="467" height="255" srcset="https://donghotantheky.vn/cach-dat-lenh-mua-ban-chung-khoan/imager_5_4115_700.jpg 467w, https://www.donghotantheky.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-300x164.png 300w, https://www.donghotantheky.vn/uploads/2015/02/Huong-dan-s-trade-05-400x218.png 400w" sizes="(max-width: 467px) 100vw, 467px" />

5. Nhấn nút ít “Xác nhận” để hoàn tất.

Xem thêm: Photoshop Cs6 Extended Là Gì, Adobe Đâu Là Phiên Bản Photoshop Dành Cho Bạn

Crúc ý: Quý nhà chi tiêu chỉ được phép sửa/diệt lệnh Khi lệnh đó không được triển khai, hoặc lệnh new thực hiện 1 phần.