Beneficial owner là gì

  -  
Dưới đây là các mẫu câu có chứa trường đoản cú "beneficial owner", trong cỗ tự điển Từ điển Y Khoa Anh - donghotantheky.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo số đông mẫu mã câu này để đặt câu trong tình huống buộc phải đặt câu với tự beneficial owner, hoặc xem thêm ngữ chình ảnh sử dụng từ beneficial owner vào cỗ từ điển Từ điển Y Khoa Anh - donghotantheky.vnệt

1. The owner of beneficial rights in an LLC is known as a "member," rather than a "shareholder.”

Chủ mua các quyền bổ ích vào công ty trách rưới nhiệm hữu hạn được Hotline là "thành donghotantheky.vnên", chứ không hẳn là "cổ đông".”

2. I"m an owner.

Bạn đang xem: Beneficial owner là gì

Tôi là nhà tiệm.

3. Gnome saliva is very beneficial.

Nước bọt bong bóng của quỷ lùn vô cùng có lợi đấy!

4. Pet. Owner. Why?

Vật nuôi khó khăn chăm sóc không ạ?

5. How beneficial their comments were!

Lời bình luận của mình thật có ích biết bao!

6. Beneficial Effect on Our Spirit

Ảnh tận hưởng bổ ích cho trung ương thần

7. 13 Hospitality can be mutually beneficial.

13 Sự hiếu khách hoàn toàn có thể bổ ích cho cả đôi mặt.

8. The owner is fuming mad!

Bà chủ nổi trận lôi đình rồi kìa!

9. Owner said since last night.

Chủ tiệm nói từ đêm hôm trước.

10. Reproof from a friend beneficial (5, 6)

Sự khiển trách của bạn bè hữu ích (5, 6)

11. You become the legal owner.

Bạn trở thành nhà cài hòa hợp pháp.

12. READING worthwhile material is a beneficial pursuit.

ĐỌC tư liệu có giá trị là một trong những sinc hoạt hữu ích.

13. That type of silence can be beneficial.

Sự im thin thít như vậy hoàn toàn có thể mang lại lợi ích.

Xem thêm: Origin ( Phần Mềm Origin Là Gì ? Phần Mềm Origin Là Gì

14. The owner of the Cougars?

Mấy người dân có lưu giữ Cougary?

15. The donghotantheky.vnneyard & Its Owner

Vườn nho với chủ vườn

16. This can lead khổng lồ a beneficial spiritual discussion.

Điều này có thể dẫn đến cuộc thảo luận thiêng liêng có lợi.

17. Under some circumstances, it can even be beneficial.

Trong các tình cụ, sự sợ hãi thậm chí còn còn bổ ích.

18. You really is that place owner.

quý khách hàng thực thụ là nơi mà công ty cài đặt.

19. Why is the headship arrangement in marriage beneficial?

Tại sao sự sắp xếp về quyền có tác dụng đầu vào hôn nhân gia đình đưa về lợi ích?

trăng tròn. In resisting temptation, when is prayer most beneficial?

Để cưỡng lại cám dỗ, nguyện cầu lúc nào là có ích nhất?

21. 7. (a) How can social gatherings be beneficial?

7. (a) Các buổi họp khía cạnh có thể mang lại tác dụng như vậy nào?

22. The sword to lớn its rightful owner!

Thanh hao tìm trực thuộc về người chủ sở hữu chân bao gồm của nó!

23. Its first owner was a ropemaker.

Người trước tiên thiết lập là Ngô Đình Thục.

24. Studies show that blaông chồng tea has similar beneficial effects .

hầu hết công trình nghiên cứu và phân tích cho biết thêm tkiểm tra black cũng đều có tính năng trị dịch tựa như .

25. Dam building can be very beneficial in restoring wetlands.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Vietinbank Ipay Đăng Ký Và Sử Dụng Như Thế Nào?

Đập hải ly rất có thể khôn cùng bổ ích vào vấn đề Phục hồi lại hầu như vùng khu đất ngập nước.