ANH TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
reffection·beam·glisten·glistening·glitter·lustre·ray·shine·sparkle·sparkling·flush·clove·project
Mật độ dinh dưỡng thấp, áp lực nước cực mạnh cùng với donghotantheky.vnệc không có ánh sáng chiếu tới đã tạo nên điều kiện sống bất lợi làm cho nơi đây có rất ít các loài sinh vật có khả năng tồn tại.

Bạn đang xem: Anh tiếng anh là gì


The low nutrient level, extreme pressure and lack of sunlight create hostile lidonghotantheky.vnng conditions in which few species are able to exist.
Đối với họ, lời tiên tri của Ê-sai chứa đựng một lời hứa an ủi về ánh sáng thiêng liêng và hy vọng—Đức Giê-hô-va sẽ đưa họ về quê hương!
For them, Isaiah’s prophecy contained a comforting promise of light and hope —Jehovah would restore them to their homeland!
Giờ đây, Đất Hứa ở ngay trước mắt. Họ chỉ donghotantheky.vnệc tiến vào, như con tàu tiến tới ánh sáng báo hiệu nơi cập bến.
And the Promised Land was right before them, so they had just to move toward it as a ship moves toward a light marking its destination.
Vũ trụ đủ lớn để trở nên trong suốt khi ánh sáng đi qua, và đó là những gì chúng ta thấy trong sóng hiển donghotantheky.vn nền vũ trụ mà George Smoot đã mô tả như đang nhìn vào mặt của Chúa.
It was big enough to be transparent to light, and that"s what we see in the cosmic microwave background that George Smoot described as looking at the face of God.
Bài hát này được biết đến như là quốc ca không chính thức của Đảo Man, và ban nhạc trình diễn bài hát này trong tour lưu diễn trên toàn thế giới để phản ánh niềm tự hào của họ về nơi ba anh em đã được sinh ra.
Known as the unofficial national anthem of the Isle of Man, the brothers performed the song during their world tour to reflect their pride in the place of their birth.
Bạn cũng sẽ thấy thông tin ước tính phạm donghotantheky.vn tiếp cận hằng tuần dựa trên tùy chọn cài đặt của bạn, phản ánh khoảng không quảng cáo lưu lượng truy cập bổ sung có sẵn và số lần hiển thị tiềm năng.
You’ll also see weekly reach estimates based on your settings, which reflect the additional traffic inventory available and potential impressions.
Bên cạnh sự biến thiên mạnh trong biểu đồ ánh sáng của Haumea do hình dạng thiên thể tác động bằng nhau lên các màu sắc, những sự biến đổi màu sắc độc lập nhỏ hơn cũng được nhìn thấy trong cả vùng sóng phổ kiến và vùng gần hồng ngoại cho thấy có một vùng trên bề mặt khác biệt cả về màu sắc cũng như độ phản xạ.
In addition to the large fluctuations in Haumea"s light curve due to the body"s shape, which affect all colours equally, smaller independent colour variations seen in both donghotantheky.vnsible and near-infrared wavelengths show a region on the surface that differs both in colour and in albedo.
Nhưng nếu chúng ta thu thập nó một cách rất hiền hòa, và nuôi chúng trong phòng thí nghiệm và chỉ ép chặt nó xuống đáy thân, nó tạo ra ánh sáng phát ra từ gốc thành một chùm sáng, thay đổi màu sắc khi nó di chuyển, từ lục sang lam.

Xem thêm: Brand Equity ( Tài Sản Thương Hiệu Là Gì, Tài Sản Thương Hiệu (Brand Equity) Là Gì


But if we collect it very gently, and we bring it up into the lab and just squeeze it at the base of the stock, it produces this light that propagates from stem to the plume, changing color as it goes, from green to blue.
Nhưng để dò ra sự ánh sáng hồng ngoại yếu từ những vật thể xa, các nhà thiên văn cần các bộ cảm biến rất nhạy, được làm lạnh chỉ còn vài độ trên nhiệt độ không tuyệt đối, để khử bức xạ nhiệt của chính chúng.
But to detect the faint infrared glow from distant objects, astronomers need very sensitive detectors, cooled down to just a few degrees above absolute zero, in order to suppress their own heat radiation.
Lối tả khối trong các hoạt hình truyền thống đã được thay thế bởi ảo ảnh ánh sáng vô cùng tinh xảo trong phim hoạt hình máy tính, và hoạt hình máy tính có thể tận dụng nhiều kỹ thuật camera được sử dụng trong live action (tức mô phỏng thế giới thực bằng kỹ thuật "rung máy" qua chụp chuyển động bởi sự di chuyển của người quay).
The solid shading of traditional animation has been replaced by very sophisticated donghotantheky.vnrtual lighting in computer animation, and computer animation can take advantage of many camera techniques used in live-action filmmaking (i.e., simulating real-world "camera shake" through motion capture of a cameraman"s movements).
Lý cho biết các mục tiêu quan trọng nhất là cải thiện sinh kế của người dân, xây dựng ý thức quốc gia, thay đổi tên chính thức và soạn thảo hiến pháp mới phản ánh thực tế hiện tại để Đài Loan có thể chính thức nhận mình là một quốc gia.
Lee said the most important goals are to improve the people"s livelihoods, build national consciousness, make a formal name change and draft a new constitution that reflects the present reality so that Taiwan can officially identify itself as a country.
Tạo Tập dữ liệu địa lý mới theo ví dụ dưới đây để giữ donghotantheky.vnệc ánh xạ ID tiêu chí của bạn tới khu vực bán hàng.
Create a new Geographical Data Set following the example below to hold your mapping of Criteria IDs to sales regions.
Câu hỏi đang càng ngày càng gia tăng của ngày nay thật là rõ ràng: trong một thế giới tăm tối ngày nay, các anh chị em có đang đứng với các vị lãnh đạo của Giáo Hội để có thể lan truyền Ánh Sáng của Đấng Ky Tô không?
The growing question of today is clear: are you standing with the leaders of the Church in a darkening world so that you might spread the Light of Christ?
35 Giăng là ngọn đèn cháy sáng, và trong một thời gian ngắn, các ông đã sẵn sàng vui mừng trong ánh sáng của người.
35 That man was a burning and shining lamp, and for a short time you were willing to rejoice greatly in his light.
Họ xác nhận rằng nguồn sáng điểm này phát ra từ một ngôi sao đơn lẻ mà ánh sáng của nó đã được phóng đại hơn 2.000 lần nhờ hiệu ứng thấu kính hấp dẫn.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Bạc Ý Là Gì ? Giá Bao Nhiêu 2020? Mua Có Bán Lại Được Không?


They determined that the point source was a solitary star being magnified more than 2,000 times by gradonghotantheky.vntational lensing.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M