AMOUNT LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
amount
*
amount<ə"maunt>danh tự lượng, con số a considerable amount một trong những lượng đáng kể a large amount of work/money/furniture một vài lượng mập công việc/chi phí bạc/đồ đạc food was provided in varying amounts hoa màu được hỗ trợ cùng với những số lượng khác nhau no amount of encouragement would make hlặng jump mặc dù khuyến nghị đến mức làm sao, nó vẫn không dancing tổng thể hoặc tổng vốn a bill for the full amount hoá 1-1 tính đầy đủ toàn bô tiền can you really afford this amount? gồm thật là anh đáp ứng được ngần này giỏi không? what"s the amount of this? tổng số đặc điểm này là bao nhiêu? thực ra, giá trị thực; tầm đặc trưng, ý nghĩa this is the amount of what he promised thực ra lời hứa của hắn là phía trên any amount of something một số lượng phệ của đồ vật gi he can get any amount of help nó ý muốn được hỗ trợ không ít tới đâu cũng khá được nội hễ trường đoản cú lên đến mức, lên tới (tiền) the bill amounts to 100đ hoá đơn lên tới mức 100đ phổ biến qui là, rốt cục là, tức là, chẳng khác gì là it amounts to lớn the same thing sau cùng cũng vậy cả this amounts to a refusal mẫu kia chẳng khác gì là 1 trong những lời lắc đầu what you say amounts to lớn a direct accusation bình thường quy phần đông điều anh nói vẫn là 1 trong lời buộc tội trực tiếp (Tech) lượng, con số số lượng, lượng a. of infomation tk lượng lên tiếng, lượng tin a. of inspection kt con số khám nghiệm, trọng lượng khảo sát
*
/ə"maunt/ danh tự con số, số các a considerable amount một số trong những lượng đáng kể a large amount of work tương đối nhiều bài toán toàn bô what"s the amount of this? tổng cộng tính năng này là bao nhiêu? thực ra, quý giá thực; khoảng quan trọng đặc biệt, ý nghĩa sâu sắc this is the amount of what he promised thực tế lời hứa của hắn là đây nội động từ bỏ lên tới, lên tới (tiền) the bill amounts to 100đ hoá 1-1 lên đến 100đ bình thường qui là, rốt cục là, tức là, chẳng không giống gì là it amounts lớn the same thing rút cuộc cũng thế cả this amounts to a refusal chiếc kia chẳng khác gì là 1 trong những lời lắc đầu not lớn amount lớn much không đặc trưng, không đáng kể, không có ý nghĩa sâu sắc gì
*