All The Rage Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Quý Khách sẽ xem: All the rage là gì
Bạn đang xem: All the rage là gì

*

*

*

*Xem thêm: Blockchain Là Gì? Ứng Dụng Công Nghệ Blockchain Là Gì ? Blockchain Là Gì

rage /reidʤ/ danh từ
cơn thịnh nộ, cơn giận dữto fly inyo a rage: nổi xung, nổi cơn thịnh nộto be in a rage with someone: nổi xung với ai cơn dữ dội (nhức...); sự cuồng bạo; sự ác liệt (của trận chiến đấu...)the rage of the wind: cơn gió dữ dộithe rage of the sea: biển lớn rượu cồn dữ dộithe rage of the battle: trận chiến đấu ác tính liệt tính yêu thích mê; sự đê mê, sự mê cuồng (vật gì...)khổng lồ have a rage for hunting: mê man mê săn uống bắn kiểu mốt thông dụng, kiểu mốt phổ cập, chiếc phù hợp thị hiếu; người được nhân gian yêu thích một thờiit is all the rage: cái kia thay đổi dòng kiểu mốt thịnh hành thi hứng; cảm giác mãnh liệt nội cồn từ nổi cơn thịnh nộ, nổi xung, giận điên lênkhổng lồ rage against (at) someone: nổi xung lên cùng với ai nổi cơn dữ dội (gió, sóng...); hoành hành (dịch...); ra mắt ác liệt (trận chiến đấu...)the wind is raging: gió thổi dữ dộithe sea is raging: đại dương động dữ dộithe battle had been raging for two days: trận đánh đấu ra mắt khốc liệt trong nhị ngàythe cholera is raging: căn bệnh tả sẽ hoành hànhto rage itself out: nguôi dần dần, lắng xuống, dịu đithe storm has raged itself out: cơn bâo đã lắng xuốngLĩnh vực: y họccơn thịnh nộ, cơn gíận dữ
*
Xem thêm: "Thiết Bị Âm Thanh Tiếng Anh Là Gì ? Âm Thanh In English

rage

Từ điển Collocation

rage noun

1 great anger

ADJ. blind, cold, icy, pure | helpless, impotent burning with impotent rage | pent-up, suppressed

QUANT. fit, burst He punched the wall in a fit of rage.

VERB + RAGE be beside yourself with, be boiling/burning with, be choked with, be filled with, be full of, be purple/red/Trắng with, be rigid/stiff with, be shaking/trembling with, feel, seethe with He glared at me, quite beside himself with rage. ‘How dare you!’ she said, her voice choked with rage. | vent The people vented their rage on government buildings. | control, master He managed to lớn master his rage.

RAGE + VERB build up She felt the rage building up inside her. | erupt His rage suddenly erupted. | subside His rage was beginning to subside.

PREP.. with ~ She was speechless with rage. | ~ at boiling with rage at the unfairness of it all

PHRASES a bellow/cry/roar/shout of rage He gave a roar of rage và punched me in the face. | tears of rage

2 sudden display of great anger

ADJ. blind, terrible, towering | jealous | drunken She smashed up his car in a drunken rage.

VERB + RAGE be in, fly into lớn, get in If something"s too difficult she gets in a rage.

PREP.. in a ~ She killed him in a rage of despair. | ~ about He was in a towering rage about his lost watch. | ~ at He flew into lớn a rage at the insult. | ~ of He left in a rage of humiliation.

Từ điển WordNet

n.

a state of extreme anger

she fell into a rage và refused to lớn answer

violent state of the elements

the sea hurled itself in thundering rage against the rocks

v.

be violent; as of fires & stormsfeel intense anger

Rage against the dying of the light!

English Synonym and Antonym Dictionary

rages|raged|ragingsyn.: anger craze delirium excitement fad fashion fit frenzy furor mania passion storm style violenceant.: calm compose